Wydajny system CAD/CAM dla opakowań i wykrojników.

Prinect Package Designer znacząco ułatwia projektowanie pudełek i stand’ów oraz tworzenie gotowych arkuszy impozycyjnych – także dla wykrojników. Funkcjonalność obejmuje obszar od projektu, poprzez produkcję modeli, impozycję i parametryzację wykrojników, aż po generowanie danych wstępnych dla postpressu. Zobrazowanie 3D i animowane sekwencje składania znacznie ułatwiają współpracę z klientami i grafikami, pomagając w szybszym i dokładniejszym ustawieniu składarko-sklejarki.

Integralną część tego oprogramowania stanowi obszerna biblioteka zawierająca różnorodne podłoża oraz szereg katalogów produktów i komponentów, włączając w to m. in. ECMA i FEFCO.

Prinect Package Designer może pracować niezależnie, ale może także być silnie zintegrowany z kompletnym workflow Prinect. Pozwala to na automatyzację tworzenia projektów i impozycji dla typowych konstrukcji pobranych z biblioteki.

Dane pochodzące z systemu CAD mogą być ponadto wykorzystywane do generowania oszczędzających czas i materiały ustawień wstępnych dla maszyn postpress.

Dzięki funkcji Illustrator Connect modułu Package Designer - wtyczce (plug in) do programu Adobe Illustrator®, dane CAD wraz z okienkiem wizualizacji 3D mogą być wykorzystane do stworzenia projektu graficznego. Grafik może np. bezpośrednio na ekranie sprawdzić, czy pozycjonowanie elementów graficznych na wszystkich bokach pudełka jest prawidłowe. Pozycjonowanie obiektów rozłożonych na różnych bokach czy krawędziach jest przetwarzane przez zautomatyzowane narzędzie dbając o to, aby każdy element graficzny na pudełku, nawet jeśli nadrukowany jest na rozłącznych miejscach siatki, był zawsze dokładnie dopasowany na finalnym produkcie.

Opcja Synergy umożliwia efektywne projektowanie i edycję bibliotek skalowalnych. Można za jej pomocą samodzielnie tworzyć biblioteki zawierające indywidualne, później automatycznie skalowalne konstrukcje całych pudełek, stand’ów lub ich komponentów.

Opcja Diemaker umożliwia tworzenie konstrukcji wykrojników wraz z mostkami, nożami odcinającymi i kompensacyjnymi. Informacje o wykrojnikach mogą być przekazane wprost do producenta narzędzi do wykrawania lub mogą być wykorzystane bezpośrednio do sterowania odpowiednimi maszynami.

Zalety

  • Szybkie i wygodne zautomatyzowane sporządzanie projektów pudełek i standów.
  • Kontrola kosztów i możliwość akceptacji przez klienta poprzez interaktywne wyświetlanie 3D w formacie PDF, w tym wyświetlanie projektu graficznego z symulacją efektów wykończeniowych.
  • Animowane sekwencje składania i dane do wstępnego ustawienia służące do szybkiej konfiguracji składarko-sklejarki.
  • Obszerna biblioteka z ponad 1800 skalowalnymi projektami i komponentami, w tym kompletne katalogi ECMA i FEFCO.
  • Możliwość ścisłej integracji z Prinect Packaging Workflow uwzględniając automatyczne tworzenie projektu.
  • Opcje wspierania tworzenia konstrukcji „od początku” i generowania narzędzi, w tym wykrojników.
  • Wsparcie dla oprogramowania Adobe Illustrator z możliwością wizualizacji 3D dla kontroli wizualnej i wygodnego pozycjonowania obiektów.

Smart Print Shop – Inteligentna Drukarnia. Wymagania i potencjał.

Biała Księga – dane dotyczące działalności.

Czym charakteryzuje się inteligentna drukarnia wykorzystująca standard Push to Stop? Jakie ma możliwości? Jak wyglądają rozwiązania problemów? Jakie korzyści wynikają z optymalizacji? Dzięki Białej Księdze dowiesz się:

  • Jak sprawić, by Push to Stop stało się technologią obowiązującą w Twojej drukarni.
  • Jakich sześć kluczowych czynników pomoże Ci zwiększyć wydajność.
  • Jak można zbliżyć się do maksymalnego progu wydajności.

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.