Precyzyjny wydrukowany obraz, nawet przy występowaniu zjawiska deformacji podłoża.

Podłoża, a w szczególności papier, mogą się rozciągać podczas procesu drukowania, co prowadzi do błędów pasowania w drukowanym obrazie.

Dzięki oprogramowaniu Prinect Automatic Paper Stretch Compensation, Heidelberg oferuje doskonałe i unikalne rozwiązanie służące do kompensacji tego rozciągnięcia na podstawie "przewidywanego stopnia rozciągnięcia". Narzędzie to zawczasu automatycznie oblicza stopień tej deformacji i wprowadza do obrazu stosowne poprawki. Zestaw form drukowych wygenerowany przy zastosowaniu takiego podejścia pozwala na wydrukowanie prawidłowego obraz już za pierwszym razem. Pozwala to zaoszczędzić formy drukowe, czas przyrządu i zredukować ilość makulatury.

Automatyczna kompensacja jest szczególnie użyteczna w przypadku prac drukowanych w stałych warunkach (maszyna, podłoże, farba, kolejność i kierunek drukowania). Największy pozytywny wpływ na jakość uzyskuje się w przypadku drukowania wymagających obrazów zawierających wiele drobnych szczegółów, tekstów w tzw. „kontrze”, względnie drukowania wieloma użytkami o dużym pokryciu powierzchni farbą.

  • APSC - automatyczna kompensacja deformacji papieru.
  • Kompensacja „w locie” finalnych plików przeznaczonych wprost dla naświetlarki – indywidualnie dla każdego zlecenia.
  • Poprawia dokładność pasowania podczas drukowania, zmniejszając w ten sposób zużycie płyt, czas przyrządu i ilość makulatury.
  • Oprogramowanie jest zintegrowane z workflow; korekta ma miejsce w ostatnim stadium technologicznym: pomiędzy modułem rastrującym (RIP) a naświetlarką – operując na gotowych plikach TIFF-B.

W skrócie

Zalety w produkcji akcydensowej

Push to Stop działa prawidłowo bez jakiejkolwiek ręcznej ingerencji operatora, ponieważ Prinect Automatic Paper Stretch Compensation gwarantuje, że barwa i pasowanie są prawidłowe. Prinect Automatic Paper Stretch Compensation jest niezbędnym elementem dla nieprzerwanego działania maszyny drukującej. Ręczne interwencje (np. poprawki pasowania czy pozycji marek) mogą być wyeliminowane.Zalety w produkcji opakowań i etykiet

Opakowania i etykiety wymagają jednorodności i równomierności na całym zadrukowanym arkuszu. Prinect Automatic Paper Stretch Compensation oblicza wymaganą kompensację automatycznie już na etapie przygotowania zlecenia. Pozwala to na uzyskanie zgodności kolorystycznej wszystkich użytków podczas drukowania bez konieczności dokonywania ręcznych korekt. Jest to istotnym założeniem dla produkcji typu Zero Defect Packaging.

Smart Print Shop – Inteligentna Drukarnia. Wymagania i potencjał.

Biała Księga – dane dotyczące działalności.

Czym charakteryzuje się inteligentna drukarnia wykorzystująca standard Push to Stop? Jakie ma możliwości? Jak wyglądają rozwiązania problemów? Jakie korzyści wynikają z optymalizacji? Dzięki Białej Księdze dowiesz się:

  • Jak sprawić, by Push to Stop stało się technologią obowiązującą w Twojej drukarni.
  • Jakich sześć kluczowych czynników pomoże Ci zwiększyć wydajność.
  • Jak można zbliżyć się do maksymalnego progu wydajności.

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.