Przetargi

Aneks do ogłoszenia o wyniku postępowania nr 01/2017

Heidelberg Polska Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 01/2017 na zakup aparatury laboratoryjnej oraz licencji na oprogramowanie oraz niezbędnej weryfikacji nadesłanych ofert z uwagi na fakt, iż jeden z wyłonionych Wykonawców nie dotrzymał warunków postępowania, za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez Wykonawców.

MultiDot ogloszenie o wynikach postepowania ofertowego 01/2017 - Aneks

Ogłoszenie o wynikach postępowania 01/2017

Heidelberg Polska Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 01/2017 na zakup aparatury laboratoryjnej oraz licencji na oprogramowanie jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez Wykonawców.

MultiDot ogloszenie o wynikach postepowania ofertowego 01/2017

Zapytanie Oferenta do postępowania 01/2017

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 11.07.2017 r. w przedmiocie postępowania „2.6.2 Mikroskop cyfrowy” Zamawiający informuje o przedłużeniu okresu składania ofert w Zapytaniu nr 01/2017 do dnia 20.07.2017 r. Pytania Oferenta wraz z odpowiedziami Zamawiającego znajdują się w dokumencie

Zapytanie oferenta wraz z odpowiedziami do postepowania 01/2017

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 01/2017

Postępowanie przetargowe 01/2017

Z uwagi na prowadzone przez Heidelberg Polska Sp. z o.o. dla projektu POIR.04.01.04-00-0065/16-00 postępowanie przetargowe nr 01/2017 pod nazwą „MultiDot – zakup aparatury laboratoryjnej oraz licencji na oprogramowanie”, opublikowane w dniu 06.07.2017 zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączoną poniżej dokumentacją (dokumenty do pobrania):

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone także pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042690

Więcej informacji

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO