Jeszcze nigdy drukarnie nie dysponowały taką ilością informacji o sobie. I nigdy wcześniej nie było to tak istotne, aby dane te były wykorzystywane w celu zwiększenia własnej konkurencyjności przy lepiej zaplanowanych, wydajnych procesach.

Dokładnie to umożliwiają usługi cyfrowe (Digital Services) Heidelberga: zamieniają duże ilości danych (Big Data) w użyteczne dane (Smart Data), dzięki którym klienci mogą optymalizować swoje drukarnie. Klienci nie muszą zbierać tych danych, ani ich przetwarzać – Heidelberg się tym zajmuje. Tak samo z dostarczaniem technologii takich jak np. analityka biznesowa (Business Analytics), dzięki której można rozwijać możliwości zwiększania efektywności – bez wiedzy z zakresu IT. Klienci mogą korzystać z usług cyfrowych cały czas. Dostęp możliwy jest przez platformę online Heidelberg Assistant.

Dzięki usługom Heidelberga dotyczącym wydajności (Performance Services) drukarnie mają jasny przegląd swoich aktualnych kluczowych wskaźników efektywności (KPI), jak produktywność netto, czas narządu czy makulatura. „KPI dają przejrzystość nt. produkcji i biznesu. Klient widzi, w jakim miejscu jest i gdzie może być lepiej”, mówi Marc Spreen, menadżer produktu ds. Digital Services.

Jeśli na przykład czas narządu jednej z maszyn trwa zbyt długo, można to rozpoznać za pomocą Prinect Smart BI i ustalić gdzie leży przyczyna, np. w pracy operatora, w kolejności zleceń czy w innym niedociągnięciu. W zależności od wyniku analizy klienci mogą, za pomocą szkolenia cyfrowego, doszkolić operatora w zakresie lepszej obsługi maszyny. Lub mogą skorzystać z usług doradczych Heidelberga w zakresie wydajności – online, telefonicznie lub na miejscu w drukarni – aby zidentyfikować i usunąć wąskie gardła w produkcji.

Drugim obszarem stosowania usług cyfrowych jest dostępność maszyn. Jeśli KPI wskazują, że na przykład czas przestoju na maszynie jest zbyt długi, to można go skrócić dzięki monitoringowi predykcyjnemu lub wyeliminować nieplanowane przestoje dzięki technicznej dostępności.

Usługi cyfrowe Heidelberga są stale rozszerzane i udoskonalane. Na przykład szkolenia cyfrowe (Digital Training) będą wkrótce pokrywały tematykę przygotowalni oraz introligatorni. Klienci korzystający z Prinect Smart BI otrzymają do wskaźników KPI dodatkowo odpowiednie wskazówki, jak mogą je poprawić. A monitoring predykcyjny (Predictive Monitoring) umożliwia rozpoznanie możliwych zakłóceń jeszcze wcześniej i obszerniej dzięki monitorowaniu pracy maszyny w czasie rzeczywistym połączonemu z zaawansowanymi analizami. „Chcemy nie tylko, aby nasi klienci byli coraz lepsi, lecz także abyśmy my coraz lepiej ich wspierali”, podsumowuje Ibrahim Celik, menadżer produktu ds. Performace Services w Heidelbergu.

Usługi zwiększające wydajność (Performance Services)

Na podstawie wskaźników KPI, jak np. Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE) lub wydajność netto wszystkich maszyn, klienci mają stale wgląd w poziom wydajności swojej drukarni. Mogą wcześnie wykryć problematyczne obszary i podjąć odpowiednie działania zaradcze – samodzielnie lub opcjonalnie z pomocą Heidelberga. W przypadku doradztwa online (Online Advisement), ekspert analizuje wspólnie z klientem dane i, telefonicznie lub przez e-mail, proponuje konkretne działania, w jaki sposób można osiągnąć postawione przez drukarnię cele – np. ograniczenie kosztów lub optymalizacja produkcji. Co miesiąc postępy są sprawdzane, a działania dopasowywane. W przypadku ewaluacji na miejscu w drukarni (Onsite Evaluation) doradca sprawdza procesy produkcyjne, stan wiedzy operatorów i całkowitą wydajność produkcji w trakcie całej zmiany. Klienci otrzymują plan działania, który mogą samodzielnie lub ze wsparciem Heidelberg Business Consulting zrealizować jako część projektu wdrożeniowego.

Monitoring predykcyjny (Predictive Monitoring)

Monitoring predykcyjny zwiększa dostępność maszyn i zmniejsza koszty. W przeciwieństwie do konwencjonalnego monitoringu, w przypadku którego reaguje się dopiero po wystąpieniu zdarzenia, dzięki monitoringowi predykcyjnemu można, na podstawie posiadanych danych, przewidzieć przyszłe awarie lub nieplanowane przestoje zanim jeszcze do nich dojdzie. Dzięki temu można z wyprzedzeniem podjąć niezbędne działania, aby zapewnić niezakłóconą produkcję. W tym celu eksperci serwisu nieustannie monitorują maszyny klientów, włącznie z podłączonymi do nich urządzeniami peryferyjnymi i systemami pomiaru barwy.

Poprzez sensory maszyna wysyła rocznie około 500 milionów rekordów z danymi o swoim stanie do platformy analitycznej Big Data. W przypadku odchyleń od wartości w zdefiniowanym zakresie norm ekspert serwisu otrzymuje automatyczne powiadomienie. Specjalista analizuje dane i wprowadza, jeśli to konieczne, odpowiednie działania. Decyduje on, czy problem można rozwiązać zdalnie, czy może on być usunięty podczas kolejnej zaplanowanej wizyty serwisowej lub czy niezbędna jest natychmiastowa wizyta serwisu u klienta.

Prinect Smart BI

Prinect Smart BI daje drukarniom dostęp do rzetelnych informacji o wszystkich procesach biznesowych, począwszy od kontaktu z klientem, aż po końcowe fakturowanie produktów czy usług, co wpływa na jakość podejmowanych decyzji biznesowych i warunkuje sukces w biznesie. Ma to ogromne znaczenie.

Prinect Smart BI gromadzi i przetwarza dane biznesowe i produkcyjne w celu uzyskania poprawy wskaźników KPI. W rezultacie, osoby zarządzające, zespoły sprzedażowe i produkcyjne mogą analizować wyniki oraz weryfikować najważniejsze zmiany w swoich obszarach, niezależnie od tego, czy są to wartości sprzedaży, wydajność, efektywność czy wykorzystanie mocy produkcyjnych. Jeśli występują jakiekolwiek anomalie, takie jak chociażby wzrost ilości odpadów, dostępne są dodatkowe informacje szczegółowe w postaci np. ilości odpadów dla każdej maszyny drukującej, zmiany, operatora, jak również poszczególnych zleceń produkcyjnych. Pozwala to identyfikować problemy, opracowywać stosowne rozwiązania i reagować na bieżąco.

Prinect Smart BI oferuje również sposób wczesnego identyfikowania i wykorzystywania możliwości biznesowych. Na przykład kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak klienci, ceny, marże na produktach czy rentowność mogą być w prosty sposób zestawiane i analizowane. Umożliwia to podejmowanie decyzji w odniesieniu do produktów, sektorów czy klientów w oparciu o rzeczywiste i precyzyjne wskaźniki.

Szkolenie cyfrowe (Digital Training)

Szkolenia cyfrowe umożliwiają dostęp do wiedzy eksperckiej Heidelberga online. Specyficzny poligraficzny know-how dotyczący aplikacji i obsługi maszyn może być pobierany wszędzie i w każdej chwili, aby zwiększyć jakość produkcji i produktywność – we wszystkich miejscach i na różnych rynkach.

Doświadczeni pracownicy mogą precyzyjnie wyszukiwać wiedzę, aby rozwiązywać konkretne zadania. Na przykład niestandardowe ustawienia lub prace konserwacyjne. Na filmie dokładnie mogą zobaczyć co dokładnie należy zrobić. Młodzi lub przekwalifikowujący się pracownicy mogą korzystać z praktycznych modułów szkoleniowych, które są uzupełnieniem tradycyjnego szkolenia prowadzonego przez Heidelberga, aby pogłębić swoją wiedzę. Korzystając z multimedialnych jednostek szkoleniowych mogą systematycznie zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie materiałów do drukowania, materiałów eksploatacyjnych, maszyn i procesów.

Techniczna dostępność

Ta usługa wspiera drukarnie w zwiększaniu technicznej dostępności maszyn. Jako dodatek do monitoringu predykcyjnego klienci otrzymują w Heidelberg Assistant comiesięczne zestawienie wskaźników KPI, które pokazują jak długo maszyny były w trybie roboczym i czy nie doszło do nieplanowanych przestojów. Dzięki doradztwu online (Online Advisement) klienci mogą skorzystać ze wsparcia eksperta, który na podstawie danych technicznych jest w stanie zaproponować działania zwiększające dostępność maszyn. Dodatkowo jest opcja umownego zagwarantowania stopnia dostępności. Heidelberg zapewnia wówczas określony poziom dostępności i wprowadza niezbędne działania, które umożliwiają osiągnięcie lub przekroczenie celu.

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.