Projekt Multidot.

Konsorcjum
Heidelberg Polska Sp. z o.o. - lider,
Drukarnia Perfekt S.A. - członek,
Politechnika Warszawska - członek,
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot - nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie dla rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu MultiDot. Wdrożenie opracowanej technologii skutkować będzie w sposób bezpośredni na optymalizację realizowanych w przedsiębiorstwie poligraficznym procesów produkcyjnych oraz znaczące ograniczenie ich kosztów. Ponadto, technologia rastra MultiDot zaoferuje użytkownikom skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów.

Wartość projektu: 3 880 548,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 588 452,66 zł

Więcej informacji

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO