Adres do korespondencji

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodu Słońca 8 (dawniej ul. Popularna 82)
02-226 Warszawa
Tel. +48 22 57 89 777
e-mail: info.pl@heidelberg.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000043088
NIP 5240102346, REGON 012564236, BDO 000026351​
Kapitał zakładowy 7 000 000 PLN

Obserwuj nas

na mediach społecznościowych

Więcej informacji

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO