Adres do korespondencji

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
Tel. +48 22 57 89 000
Fax +48 22 57 89 652
e-mail: info.pl@heidelberg.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000043088
NIP 524-010-23-46, REGON 012564236, BDO 000026351​
Kapitał zakładowy 15 000 000 PLN

Pobierz mapę w PDF

Więcej informacji

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO