TO DO

Adres do korespondencji

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
Tel. +48-22-57 89-000
Fax +48-22-57 89-652
e-mail: info.pl@heidelberg.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000043088
NIP 524-010-23-46, REGON 012564236
BDO 000026351​
Kapitał zakładowy 15 000 000 PLN

Więcej informacji

Jak możemy ci pomóc?

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji. * Te pola są wymagane.