Adres do korespondencji

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
Tel. +48-22-57 89-000
Fax +48-22-57 89-652
e-mail: info.pl@heidelberg.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000043088
NIP 524-010-23-46, REGON 012564236
BDO 000026351​
Kapitał zakładowy 15 000 000 PLN

Więcej informacji

 • Serwis Hotline

  W dni robocze (pon.-pt.) w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: (22) 57-89-260 (Prepress) i (22) 57-89-252 (Press) dyżurują pracownicy, którzy służą konsultacją i fachową poradą, a także przyjmują zgłoszenia serwisowe.
  Więcej

 • prinect_packaging_print_1000

  Prinect

  Dowiedz się więcej o systemie, który integruje i steruje całym procesem produkcji: od zarządzania drukarnią, przez workflow w przygotowalni i druku cyfrowym, aż po usługi dodatkowe.
  Więcej

 • worldwide_logistics

  Globalny system logistyki

  Tylko my możemy dostarczyć 95% naszych części serwisowych w ciągu 24 godzin.
  Więcej