Łatwa konwersja kolorów specjalnych.

Prinect Multicolor Toolset pozwala na symulację prawdziwych kolorów specjalnych przez jeden zestaw 7 kolorów: Kolory triadowe poszerzone o 1, 2 lub 3 kolory dodatkowe (z palety Orange, Green i Violet). Pozwala to na uniknięcie częstych wymian farb na maszynie drukującej. Wykorzystując Print Color Management, Multicolor workflow zapewnia standaryzowany proces drukowania ze stabilną, spójną i powtarzalną jakością druku.

Zalety

  • Ekstremalne skrócenie czasu mycia
  • Możliwość zastosowania wielu kolorów specjalnych w jednym nakładzie
  • Zoptymalizowane materiały eksploatacyjne firmy Saphira dla technologii 7-kolorowej

Prinect Multicolor Toolset stanowi pakiet oprogramowania złożonego z:

Calibration Tool
Narzędzie do centralnego zarządzania wszystkimi danymi kalibracyjnymi w systemie workflow Prinect. Umożliwia szybką i niezawodną linearyzację i kalibrację procesu drukowania. Rozmiar punktów rastrowych pozostaje stabilny i gwarantuje wysoką jakość druków.

Profile Tool
Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia i edycji profili ICC, profili typu device link, tworzenia i edycji danych referencyjnych standardów/norm drukowania (process standards), a także obliczania danych charakteryzacyjnych dla standardów druku.

Quality Monitor
Narzędzie do bieżącego monitorowania jakości procesu drukowania i odbitek. Szczegółowa analiza kluczowych danych dotyczących jakości - w tym długoterminowych trendów - stanowi podstawę do uzyskania stabilności procesu, dobrej jakościowo produkcji i zgodności z przyjętymi normami.

Multicolor Optimizer
Wykorzystuje rozszerzony model barwny do konwersji kolorów specjalnych na wyciągi wielobarwne. Minimalizuje i monitoruje różnice pomiędzy oryginalnym kolorem specjalnym a jego wielobarwną symulacją.

Multicolor Color Editor
Zastępuje kolory specjalne lub dodatkowe własnym zestawem złożonym z barw triadowych CMYK rozszerzonych o wyciągi OGV (CMYK + Pomarańczowy + Fioletowy + Zielony), używanym w oparciu o wybrane profile barwne multicolor, pozwalając określić maksymalne, spodziewane odchyłki barwne DeltaE. Oprogramowanie zawiera kompletną funkcjonalność modułu Color Editor.

Zestaw profili ICC Multicolor (14 profili)
Wybrane profile dla kombinacji kolorów triadowych wzbogaconych o wyciągi: Pomarańczowy, Zielony, Fioletowy (CMYK+OGV) dla procesu drukowania 6- lub 7-kolorowego; każdy dla dwóch różnych typów papieru, uwzględniające stosowne standardy (process standards).

Smart Print Shop – Inteligentna Drukarnia. Wymagania i potencjał.

Biała Księga – dane dotyczące działalności.

Czym charakteryzuje się inteligentna drukarnia wykorzystująca standard Push to Stop? Jakie ma możliwości? Jak wyglądają rozwiązania problemów? Jakie korzyści wynikają z optymalizacji? Dzięki Białej Księdze dowiesz się:

  • Jak sprawić, by Push to Stop stało się technologią obowiązującą w Twojej drukarni.
  • Jakich sześć kluczowych czynników pomoże Ci zwiększyć wydajność.
  • Jak można zbliżyć się do maksymalnego progu wydajności.

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.