Podnośniki stosu

Podnośniki stosu służą ergonomicznej pracy na przyjaznej dla operatora wysokości poprzez automatyczne podnoszenie i upuszczanie palety z wsadem do cięcia. Umożliwiają one zwiększenie produktywności krajarki o 10% ponieważ wysokość robocza przy załadunku i rozładunku jest stała i dostosowywana do ergonomicznej wysokości dla obsługi. Dzięki podnośnikom stosu minimalizuje się podnoszenie ciężarów przez operatora, przez co jego wydajność może być na stałym poziomie i znacząco zmniejsza się ryzyko choroby zawodowej. Opuszczanie palety odbywa się półautomatycznie – proces jest rozpoczynany manualnie, a kończy się automatycznie dzięki czujnikom świetlnym.

{{ media.alt }}

Więcej informacji

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO