Kontakt

TO DO

Heidelberg Assistant jeszcze lepszy!

08/28/2019

W ostatnich tygodniach zespół odpowiadający za platformę komunikacyjną Heidelberg Assistant wprowadził szereg zmian związanych ze zwiększeniem stabilności i wydajności systemu, dodaniem nowych źródeł danych i nowych funkcjonalności.

Nowy wygląd strony głównej

To co się rzuca od razu to przeprojektowana strona początkowa Heidelberg Assistant. Dzięki ikonom, które odpowiadają poszczególnym pozycjom jest teraz bardziej stylowa, atrakcyjniejsza i czytelniejsza dla użytkownika.

Zmiany w danych dotyczących wydajności

W tabeli danych dotyczących wydajności maszyn dodano dwie nowe kluczowe informacje o tym czy maszyna jest włączona i czy jest dostępna. Zmieniona została także sama platforma analizy danych wykorzystywana do wizualizacji danych o wydajności. Ponadto, ponieważ Heidelberg Assistant od tej pory będzie korzystał z nowych, jeszcze doskonalszych algorytmów i filtrów, nowe wartości mogą się nieznacznie różnić od starszych.

Serwis taki, jakiego potrzebujesz!

Od tej chwili jeśli użytkownik utworzy nowe zgłoszenie serwisowe poprzez platformę Heidelberg Assistant (tzw. service ticket), trafi ono bezpośrednio do ekspertów dla danej maszyny, aby zagwarantować jeszcze szybszą reakcję. Dzięki nowej wersji Heidelberg Assistant można wskazać, czy potrzebna jest natychmiastowa pomoc, czy powinniśmy spróbować zaplanować działanie serwisu w określonym terminie, czy wreszcie powinniśmy rozwiązać problem podczas następnej planowanej wizyty serwisu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych przestojów w produkcji i pomóc w bardziej efektywnym planowaniu usług.

Wkrótce 1000 klientów online...

Brakuje jeszcze tylko kilku drukarń, aby społeczność korzystająca z platformy Heidelberg Assistant osiągnęła liczbę 1000 w 11 krajach. Dzięki temu, że staje się on coraz bardziej popularny wśród użytkowników maszyn i systemów Heidelberg, możliwe jest wprowadzanie nowych rozwiązań dzięki przekazywanym informacjom zwrotnym i sugestiom dotyczącym nowych funkcjonalności.

Jak możemy ci pomóc?

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji. * Te pola są wymagane.