Bardzo udane targi drupa sprawiają, że HEIDELBERG jest pewny perspektyw na rok finansowy 2024/2025.

11.06.2024

• Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem pozycji specjalnych na najwyższym poziomie od ponad dziesięciu lat

• Wzrost zamówień dzięki targom drupa

• Współpraca z Canon w rozwijającym się sektorze przemysłowego druku atramentowego

• Perspektywy na lata 2024/2025 - sprzedaż i EBITDA na poziomie z poprzedniego roku pomimo niepewności związanej z polityką gospodarczą

Udane zakończenie roku finansowego 2023/2024 sprawiło, że Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) osiągnął swoje cele. Zgodnie z planem sprzedaż pozostała stabilna na poziomie około 2,4 mld euro (w poprzednim roku: 2,435 mld euro). Osiągnieto też skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 7,2%. Po bardzo udanym występie na targach drupa firma jest spokojna o perspektywy na rok finansowy 2024/2025. Wysokie zainteresowanie innowacjami firmy HEIDELBERG ze strony klientów na całym świecie sprawiło, że napływające zamówienia jeszcze bardziej wzrosły na początku nowego roku finansowego. Co więcej, współpraca w zakresie przemysłowego druku atramentowego z firmą Canon, która została ogłoszona w Düsseldorfie, otworzy nowe obszary wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo niepewności związanej z polityką gospodarczą, HEIDELBERG spodziewa się, że sprzedaż i marża EBITDA za rok finansowy rok 2024/2025 będzie na poziomie z poprzedniego roku.

„Zrobiliśmy duży krok w kierunku naszego celu, jakim jest osiągnięcie trwałej rentowności w firmie HEIDELBERG. Nawet w niepewnych ekonomicznie czasach, pozostaliśmy na dobrej drodze, co daje nam pewność siebie", mówi CEO HEIDELBERG, dr Ludwin Monz. „W przyszłości zamierzamy otworzyć kolejne rynki wzrostu dzięki naszej współpracy z firmą Canon w sektorze przemysłowego druku atramentowego" - dodaje.

Osiągnięte cele na rok finansowy 2023/2024 - sprzedaż i skorygowana marża EBITDA na stabilnym poziomie - odpowiednio 2,4 mld euro i 7,2 proc.

Pomimo trudnych warunków gospodarczych i geopolitycznych oraz wyższych kosztów materiałów, energii i personelu, HEIDELBERG zrealizował swoje cele na rok finansowy 2023/2024. Zgodnie z planem sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie około 2,4 mld euro (w poprzednim roku: 2,435 mld euro). Utrzymano również skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 7,2%. Wolne przepływy pieniężne w wysokości 56 mln euro nie obejmowały żadnych specjalnych pozycji w roku sprawozdawczym, takich jak sprzedaż aktywów nieoperacyjnych. Po skorygowaniu wyników wolnych przepływów pieniężnych z poprzednich lat o pozycje specjalne, wolne przepływy pieniężne za właśnie zamknięty rok obrotowy są zatem najwyższe od ponad dziesięciu lat. Liczby te podkreślają sukces programu tworzenia wartości, który poprawił odporność finansową firmy.

„Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, osiągnęliśmy nasze cele na ten rok. HEIDELBERG uzyskał solidne podstawy jeśli chodzi o wyniki finansowe. Nasz program tworzenia wartości jest kluczowym krokiem w kierunku stworzenia bardziej przyszłościowej firmy. W niepewnych ekonomicznie czasach spodziewamy się stabilnego rozwoju biznesu” – mówi dyrektor finansowy HEIDELBERG Tania von der Goltz.

W kontekście programu tworzenia wartości HEIDELBERG zidentyfikował ponad 250 środków zaradczych mających na celu zwiększenie produktywności i wzmocnienie bazy finansowej. Ich wdrażanie jest w toku. Szybkie wprowadzenie tych rozwiązań w trakcie właśnie zakończonego roku finansowego z powodzeniem zrekompensowało znaczną presję wynikającą ze spadku popytu i rosnących kosztów. Działania mające na celu optymalizację kapitału obrotowego netto miały również pozytywny wpływ na wolne przepływy pieniężne.

Druk opakowań największym obszarem działalności firmy HEIDELBERG

Od roku finansowego 2023/2024, kiedy to stanowił on 52 procent sprzedaży, segment opakowań był największym obszarem działalności HEIDELBERG. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła o około 7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 1,2 miliarda euro.

Wzrost zamówień dzięki targom drupa

Klienci z całego świata wykazali duże zainteresowanie stoiskiem targowym firmy i zainwestowali w prezentowane innowacje. Duża liczba zamówień z targów drupa doprowadziła do ożywienia napływających zamówień w firmie HEIDELBERG na początku nowego roku finansowego 2024/2025, który ma osiągnąć około 650 milionów euro w pierwszym kwartale 2024/2025. Ze względu na lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych, skrócony czas pracy w niemieckich zakładach zakończy się już w czerwcu 2024 roku.

Perspektywy na rok finansowy 2024/2025

Zakładając, że globalna gospodarka nie odnotuje słabszego wzrostu niż przewidywany przez odpowiednie instytucje, HEIDELBERG spodziewa się, że sprzedaż w roku finansowym 2024/2025 dorówna wartości z poprzedniego roku 2023/2024 (2,4 mld EUR). Kolejnym założeniem w tym kontekście jest brak istotnych zmian w kluczowych kursach wymiany walut dla działalności biznesowej firmy. Oczekuje się również, że skorygowana marża EBITDA pozostanie na poziomie z poprzedniego roku 2023/2024 (7,2%).

Pawlicki_Tomasz_2022

Tomasz Kurpik-Pawlicki
PR/Events Tel. +48 22 5789 551

Bardzo udane targi drupa sprawiają, że HEIDELBERG jest pewny perspektyw na rok finansowy 2024/2025.

11.06.2024

• Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem pozycji specjalnych na najwyższym poziomie od ponad dziesięciu lat

• Wzrost zamówień dzięki targom drupa

• Współpraca z Canon w rozwijającym się sektorze przemysłowego druku atramentowego

• Perspektywy na lata 2024/2025 - sprzedaż i EBITDA na poziomie z poprzedniego roku pomimo niepewności związanej z polityką gospodarczą

Udane zakończenie roku finansowego 2023/2024 sprawiło, że Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) osiągnął swoje cele. Zgodnie z planem sprzedaż pozostała stabilna na poziomie około 2,4 mld euro (w poprzednim roku: 2,435 mld euro). Osiągnieto też skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 7,2%. Po bardzo udanym występie na targach drupa firma jest spokojna o perspektywy na rok finansowy 2024/2025. Wysokie zainteresowanie innowacjami firmy HEIDELBERG ze strony klientów na całym świecie sprawiło, że napływające zamówienia jeszcze bardziej wzrosły na początku nowego roku finansowego. Co więcej, współpraca w zakresie przemysłowego druku atramentowego z firmą Canon, która została ogłoszona w Düsseldorfie, otworzy nowe obszary wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo niepewności związanej z polityką gospodarczą, HEIDELBERG spodziewa się, że sprzedaż i marża EBITDA za rok finansowy rok 2024/2025 będzie na poziomie z poprzedniego roku.

„Zrobiliśmy duży krok w kierunku naszego celu, jakim jest osiągnięcie trwałej rentowności w firmie HEIDELBERG. Nawet w niepewnych ekonomicznie czasach, pozostaliśmy na dobrej drodze, co daje nam pewność siebie", mówi CEO HEIDELBERG, dr Ludwin Monz. „W przyszłości zamierzamy otworzyć kolejne rynki wzrostu dzięki naszej współpracy z firmą Canon w sektorze przemysłowego druku atramentowego" - dodaje.

Osiągnięte cele na rok finansowy 2023/2024 - sprzedaż i skorygowana marża EBITDA na stabilnym poziomie - odpowiednio 2,4 mld euro i 7,2 proc.

Pomimo trudnych warunków gospodarczych i geopolitycznych oraz wyższych kosztów materiałów, energii i personelu, HEIDELBERG zrealizował swoje cele na rok finansowy 2023/2024. Zgodnie z planem sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie około 2,4 mld euro (w poprzednim roku: 2,435 mld euro). Utrzymano również skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 7,2%. Wolne przepływy pieniężne w wysokości 56 mln euro nie obejmowały żadnych specjalnych pozycji w roku sprawozdawczym, takich jak sprzedaż aktywów nieoperacyjnych. Po skorygowaniu wyników wolnych przepływów pieniężnych z poprzednich lat o pozycje specjalne, wolne przepływy pieniężne za właśnie zamknięty rok obrotowy są zatem najwyższe od ponad dziesięciu lat. Liczby te podkreślają sukces programu tworzenia wartości, który poprawił odporność finansową firmy.

„Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, osiągnęliśmy nasze cele na ten rok. HEIDELBERG uzyskał solidne podstawy jeśli chodzi o wyniki finansowe. Nasz program tworzenia wartości jest kluczowym krokiem w kierunku stworzenia bardziej przyszłościowej firmy. W niepewnych ekonomicznie czasach spodziewamy się stabilnego rozwoju biznesu” – mówi dyrektor finansowy HEIDELBERG Tania von der Goltz.

W kontekście programu tworzenia wartości HEIDELBERG zidentyfikował ponad 250 środków zaradczych mających na celu zwiększenie produktywności i wzmocnienie bazy finansowej. Ich wdrażanie jest w toku. Szybkie wprowadzenie tych rozwiązań w trakcie właśnie zakończonego roku finansowego z powodzeniem zrekompensowało znaczną presję wynikającą ze spadku popytu i rosnących kosztów. Działania mające na celu optymalizację kapitału obrotowego netto miały również pozytywny wpływ na wolne przepływy pieniężne.

Druk opakowań największym obszarem działalności firmy HEIDELBERG

Od roku finansowego 2023/2024, kiedy to stanowił on 52 procent sprzedaży, segment opakowań był największym obszarem działalności HEIDELBERG. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła o około 7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 1,2 miliarda euro.

Wzrost zamówień dzięki targom drupa

Klienci z całego świata wykazali duże zainteresowanie stoiskiem targowym firmy i zainwestowali w prezentowane innowacje. Duża liczba zamówień z targów drupa doprowadziła do ożywienia napływających zamówień w firmie HEIDELBERG na początku nowego roku finansowego 2024/2025, który ma osiągnąć około 650 milionów euro w pierwszym kwartale 2024/2025. Ze względu na lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych, skrócony czas pracy w niemieckich zakładach zakończy się już w czerwcu 2024 roku.

Perspektywy na rok finansowy 2024/2025

Zakładając, że globalna gospodarka nie odnotuje słabszego wzrostu niż przewidywany przez odpowiednie instytucje, HEIDELBERG spodziewa się, że sprzedaż w roku finansowym 2024/2025 dorówna wartości z poprzedniego roku 2023/2024 (2,4 mld EUR). Kolejnym założeniem w tym kontekście jest brak istotnych zmian w kluczowych kursach wymiany walut dla działalności biznesowej firmy. Oczekuje się również, że skorygowana marża EBITDA pozostanie na poziomie z poprzedniego roku 2023/2024 (7,2%).

Contact

Tomasz Kurpik-Pawlicki

PR/Events

Tel. +48 22 5789 551

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.

TO DO