TO DO

Heidelberg neutralny klimatycznie do 2030 r.

30.11.2021

  • Globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju otwiera przed Heidelbergiem nowe możliwości
  • Określanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji celów poprzez zespół ds. Zarządzania Czynnikami Środowiskowymi, Społecznymi oraz Ładu Korporacyjnego (ESG)
  • Zwiększanie efektywności energetycznej, zielona energia we wszystkich lokalizacjach, kompensowanie certyfikatami CO2
  • Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii firmy od dziesięcioleci

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) dwukrotnie zwiększa swoje działania w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. W kontekście globalnych wyzwań spowodowanych zmianami klimatu oraz w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Heidelberg zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, firma ustanowiła zespół ds. Zarządzania Czynnikami Środowiskowymi, Społecznymi oraz Ładu Korporacyjnego (ESG – Envinronmental, Social, Governance), który odpowiada za opracowanie strategii oraz zdefiniowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z nią związanych. Kieruje nim dr Eva Boll, która podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

„Heidelberg doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za zagrożenia stwarzane przez globalne zmiany klimatyczne i będzie działał na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia zgodnie z porozumieniem paryskim”, mówi Prezes Zarządu, Rainer Hundsdörfer. „Od wielu lat aktywnie pracujemy nad stopniowym minimalizowaniem szkodliwych emisji oraz zmniejszaniem wpływu naszych zakładów na zdrowie i środowisko. Teraz podjęliśmy dalsze zobowiązanie, aby zapewnić, że nasze zakłady produkcyjne i dystrybucyjne na całym świecie będą działać w sposób neutralny dla klimatu do 2030 r., czyli wcześniej niż wymagają tego przepisy.”

Aby osiągnąć ten cel, Heidelberg zdefiniował już kilka środków zaradczych i zaczął je wdrażać. Początkowo nacisk położono na zwiększenie efektywności energetycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz zaopatrywanie tych zakładów w zieloną energię. Już samo to doprowadzi do wyraźnej redukcji emisji CO2. Firma wykorzysta następnie certyfikaty emisji, aby zrekompensować pozostałe, nieuniknione emisje. Następnie Heidelberg dążyć będzie do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej w swoich zakładach bez konieczności stosowania certyfikatów emisji najpóźniej do 2040 roku.

Holistyczna strategia zrównoważonego rozwoju ESG to coś więcej niż neutralność klimatyczna
Globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju otwiera nowe możliwości dla Heidelberga
Zrównoważony rozwój jest od dziesięcioleci integralną częścią strategii firmy Heidelberg
Więcej informacji
Jak możemy ci pomóc?

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.