Ochrana osobních údajů

Společnost Heidelberg Praha spol. s r.o. (dále Heidelberg) si velmi váží, návštěvníků svých webových stránek. Jedním z pilířů vztahu Heidelbergu vůči návštěvníkům webových stránek www.heidelberg.cz je korektní přístup při získávání a zpracování citlivých údajů.

Pro využití některých služeb poskytovaných společností Heidelberg je návštěvník webových stránek www.heidelberg.cz vyzván k akceptaci podmínek o získávání a zpracovávání osobních údajů.

Tím dává návštěvník souhlas ke zpracování a uchovávání svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Svým souhlasem návštěvník potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uvedeného souhlasu.

Návštěvník je kdykoliv oprávněn takový souhlas odvolat písemným oznámením na adresu společnosti Heidelberg (To neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy).

Společnost Heidelberg Praha spol. s r.o. se zavazuje nakládat se svěřenými údaji citlivě a zajistit ochranu proti jejich nežádoucímu šíření.

Kompletní znění zásad zracování a ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete zde: GDPR Informace

Použití záznamů cookies v naší marketingové/emailové komunikaci
Pokud se rozhodnete pro odebírání newsletteru Heidelberger Druckmaschinen AG, nebo jiných marketingově orientovaných emailů, budete stahovat obrázky, nebo kliknete na odkaz z těchto emailů, bude tato informace automaticky zaznamenána na našem serveru v Německu a použita pro naši statistiku. Tyto statistiky nám pomáhají vylepšovat pro Vás obsah podobných marketingově orientovaných emailů a newsletterů.

Pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací a jejich použití pro statistické účely, můžete se odhlásit od odebírání newsletterů a ostatních marketingově orientovaných emailů kliknutím na tento odkaz: klikněte zde

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná

TO DO