Color Management je v tiskárnách velmi podceňovaný. Často má tiskárna zájem jen o certifikát, který sice přispěje k získání zákazníka, ale nezvládnutá kvalita produkce následně způsobuje zbytečné finanční a časové ztráty. A co ztráta reputace? A co snadná opakovatelnost zakázek a snížení materiálových nákladů?

Tiskárny, které si zvykly tuto naši službu využívat, oceňují její dlouhodobý přínos pro stabilní kvalitu tiskové produkce a nízké výrobní náklady.

Je vhodné podotknout, že způsob, jakým tuto službu provádíme, se svým rozsahem výrazně odlišuje od konkurenčních nabídek.

Proč je kalibrace důležitá?
Kalibrace tiskového stroje je zásadní proces, který zajišťuje konzistentní a věrný přenos barev a detailů z digitálního obrazu na tištěný materiál. Tento proces je klíčový pro dosažení vysoké kvality výstupu a minimalizaci nepřesností. V průběhu času mohou různé faktory, jako jsou opotřebení válců, změny v chemii nebo barvách, ovlivnit výstupní kvalitu tiskového stroje. Proto je důležité provádět pravidelnou kalibraci.

Kdy je třeba provést kalibraci?
Zpravidla by měla být kalibrace prováděna po výměně válců, změně chemie, tiskových desek nebo barev, které mohou ovlivnit výstupní kvalitu. Zkušenosti ukazují, že ideální interval pro kalibraci je jednou ročně s kontrolou po šesti měsících. Tato perioda umožňuje zachování konzistentních výsledků v průběhu času a minimalizaci odchylek.

Důležitost pravidelné kontroly
Kromě pravidelné kontroly barevnosti doporučujeme také provádět kontrolu tiskového stroje po šesti měsících. Toto preventivní opatření umožní rychle identifikovat jakékoliv změny nebo odchylky ve výstupu. Kalibrací a následnou kontrolou zajišťujeme, že materiál, vytištěný na tiskovém stroji Heidelberg, splňuje nejvyšší standardy kvality.

Co je kalibrace v provedení Heidelbergu

Kalibrace tiskového stroje na tiskový proces neznamená pouze certifikát s podpisem a razítkem certifikátora.

Plnohodnotná kalibrace a certifikace v režii Heidelbergu zajišťuje tyto základní principy

1. Úsporu materiálů a času
2. Opakovatelnost výroby
3. Tisk při splnění ISO normy
4. Stroj a jeho obsluha je v kondici

Zahrnuje:

 • Kontrolu osvitu a linearity tiskové desky
 • Kontrolu mechanických vlastností tiskového stroje (předávky, dublování, smyk)
 • Kontrolu seřízení barevníkových válců a vlhčení (optimalizace rovnováhy barva-voda)
 • Nastavení charakteristické křivky vybarvení, předbarvení a předvlhčení
 • Natavení zvolených cílových hodnot plných tónů a jejich uložení do příslušného barevného profilu (colorsetu)
 • Vytvoření kompenzačních křivek nárůstu tiskového bodu
 • Kontrolu nátisku a jeho shody s tiskovým strojem
 • Kontrolní otisk a podrobný měřící protokol

Krom požadované barevnosti tento proces významným způsobem šetří výrobní náklady:

 • Budete mít stálou a opakovatelnou barevnost, tedy minimum reklamací
 • Nejnižší možnou makulaturu pro daný tiskový stroj a tiskový proces
 • Nejnižší možné přípravné časy pro daný tiskový stroj a tiskový proces

Nebo odhalí neznalost obsluhy či vady tiskového stroje, které způsobují nestabilitu tiskového procesu a vedou ke zvýšeným nákladům na výrobu tiskoviny.

Nabízí vám konkurence stejný rozsah služeb, nebo provádí pouze kompenzace nárůstu tiskového bodu?

Dělejte Color Management s Heidelbergem a ušetříte!

Kontakty

Heidelberg CZ & SK s.r.o.

Šafránkova 1243 / 3

155 00 Praha 5

Telefon: +420 225 993 111

info.cz@heidelberg.com

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná