ติดต่อ

17/07/2563

การสื่อสารระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้ามุ่งไปสู่รูปแบบเฉพาะเจาะจงและผ่านช่องทางดิจิทัล

06/04/2563

นวัตกรรมเครื่องพับ Stahlfolder
รุ่น TH 82-P และ KH 82-P

02/04/2563

ท่ามกลางวิกฤต Coronavirus ทั่วโลก การเชื่อมต่อทางดิจิทัล (Digital Interface) ระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้านั้นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

Now available on demand!

Heidelberg Innovation Week.

เชิญชมคลิปวิดีโอเนื้อหาสำคัญในงาน Innovation Week 2020
ท่านจะได้รับชมข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
สำหรับงานพิมพ์คอมเมอร์เชียล งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และ งานพิมพ์ฉลาก

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*