11. มีนาคม 2563

เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของบริษัท

28. พฤศจิกายน 2562

ไฮเดลเบิร์กประกาศแต่งตั้งคุณสุรสิทธิ์
เรืองจรัสพิพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการประจำประเทศไทย

16. ตุลาคม 2562

งาน Labelexpo Europe 2019
ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่น
Gallus Labelmaster
และ Gallus Labelfire
กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก

Subscribe to a Smart Future.

Heidelberg Subscription.

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*