Heidelberg spustil ohňostroj inovácií v hárkovom ofsete

27/03/2020

  • Nový pult Prinect Press Center pre Push to Stop a rozhranie pre Prinect Cloud pre všetky modely Speedmaster
  • Hycolor Pro – nový digitálne riadený vlhčiaci systém
  • Skrátenie časov umývania s farebníkovými valcami LotoTec, nový inteligentný management umývacích programov
  • Nové riešenia v oblasti logistiky tlačových platní
  • Výroba s nulovou chybou a inteligentným nakladaním s makulatúrou
  • Pozitívna spätná väzba od testovacích zákazníkov

Od apríla 2020 uvedie spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) do sériovej výroby najinteligentnejší a najautomatizovanejší Speedmaster vôbec. Úplne nová generácia tlačového pultu Prinect Press Center s novým operačným systémom Speedmaster Operating System prináša koncept Push to Stop a pripojenie k službe Prinect Cloud do každého Speedmastra. Veľa nových digitálnych asistenčných systémov, ako napríklad Wash Assistant alebo Intellirun na Wallscreen XL, premení tlačový pult Prinect Press Center na moderné a atraktívne pracovisko a umožní operátorovi neustále využívať potenciál stroja. Hardvér sa však tiež vyvinul. Okrem nového a výrazne väčšieho 24-palcového dotykového displeja bolo štandardné osvetlenie podľa ISO 3664: 2009 vymenené za LED osvetlenie s možnosťou prepínania medzi štandardným osvetlením D50 a D65 s UV žiarením a bez UV.

„Po obrovskom úspechu konceptu Push to Stop na drupe 2016 sme veľa investovali do rozvoja myšlienky Smart Print Shop a privedenie konceptu Push to Stop na novú úroveň,“ vysvetľuje Rainer Wolf, Head of Sheetfed Product Management. Kľúčovú úlohu v tom samozrejme zohráva vývoj softvéru. Spoločnosť Heidelberg však tiež investoval značné prostriedky do tlačovej technológie, zvyšovaniu úrovne automatizácie, ďalšej optimalizácii procesov a vývoju nových aplikácií. „Výsledok hovorí sám za seba a sme hrdí na ohňostroj inovácií, ktorý spúšťame s novou generáciou Speedmaster 2020, aby sme ešte viac zatraktívnili a zefektívnili ofsetovú tlač,“ hovorí Rainer Wolf a dodáva „s našou vlajkovou loďou, Speedmaster XL 106, sme v tomto odvetví definovali pojem Peak Performance Class. Až 90 miliónov potlačených hárkov ročne je už dnes realitou. To je to, čo v praxi nazývame špičkový výkon. S našou novou generáciou Speedmaster ponúkame našim zákazníkom vynikajúce podmienky na plné využitie možností modernej ofsetovej tlače. “

Hycolor Pro - nová digitálne riadená vlhčiaca jednotka
Skrátenie časov umývania s farebníkovými valcami LotoTec, nový inteligentný management umývacích programov
Nové riešenia v oblasti logistiky tlačových platní
Výroba s nulovou chybou a inteligentným nakladaním s makulatúrou
Nové aplikácie a funkcie
Pozitívna spätná väzba od testovacích zákazníkov

Obrazový materiál a ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na portáli Heidelberger Druckmaschinen AG na adrese www.heidelberg.com .

Heidelberg spustil ohňostroj inovácií v hárkovom ofsete

27/03/2020

Od apríla 2020 uvedie spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) do sériovej výroby najinteligentnejší a najautomatizovanejší Speedmaster vôbec. Úplne nová generácia tlačového pultu Prinect Press Center s novým operačným systémom Speedmaster Operating System prináša koncept Push to Stop a pripojenie k službe Prinect Cloud do každého Speedmastra. Veľa nových digitálnych asistenčných systémov, ako napríklad Wash Assistant alebo Intellirun na Wallscreen XL, premení tlačový pult Prinect Press Center na moderné a atraktívne pracovisko a umožní operátorovi neustále využívať potenciál stroja. Hardvér sa však tiež vyvinul. Okrem nového a výrazne väčšieho 24-palcového dotykového displeja bolo štandardné osvetlenie podľa ISO 3664: 2009 vymenené za LED osvetlenie s možnosťou prepínania medzi štandardným osvetlením D50 a D65 s UV žiarením a bez UV.

„Po obrovskom úspechu konceptu Push to Stop na drupe 2016 sme veľa investovali do rozvoja myšlienky Smart Print Shop a privedenie konceptu Push to Stop na novú úroveň,“ vysvetľuje Rainer Wolf, Head of Sheetfed Product Management. Kľúčovú úlohu v tom samozrejme zohráva vývoj softvéru. Spoločnosť Heidelberg však tiež investoval značné prostriedky do tlačovej technológie, zvyšovaniu úrovne automatizácie, ďalšej optimalizácii procesov a vývoju nových aplikácií. „Výsledok hovorí sám za seba a sme hrdí na ohňostroj inovácií, ktorý spúšťame s novou generáciou Speedmaster 2020, aby sme ešte viac zatraktívnili a zefektívnili ofsetovú tlač,“ hovorí Rainer Wolf a dodáva „s našou vlajkovou loďou, Speedmaster XL 106, sme v tomto odvetví definovali pojem Peak Performance Class. Až 90 miliónov potlačených hárkov ročne je už dnes realitou. To je to, čo v praxi nazývame špičkový výkon. S našou novou generáciou Speedmaster ponúkame našim zákazníkom vynikajúce podmienky na plné využitie možností modernej ofsetovej tlače. “

Hycolor Pro - nová digitálne riadená vlhčiaca jednotka

Heidelberg automatizuje vlhčiacu jednotku Speedmaster XL 106 s novým Hycolor Pro. Množstvo vlhčiaceho roztoku sa určuje vzájomným nastavením dávkovacieho valca a ponorného valca. Potrebné nastavenie medzi valcami sa teraz môže uskutočňovať automaticky priamo od pultu tlačového stroja Prinect Press Center. To šetrí čas, námahu a umožňuje jemné korekcie z ovládacieho pultu aj počas výroby. Základné nastavenia vlhčiacej jednotky sa zaznamenávajú do pamäte spolu so zákazkou. Z pultu Prinect Press Center XL 3 je teraz možné nastaviť aj dávkovanie vlhčiaceho roztoku iba na jednej strane. „80 percent našich servisných volaní týkajúcich sa problémov s vyfarbením je spôsobené nepresným nastavením vlhčiacej jednotky,“ vysvetľuje Rainer Wolf. „S Hycolor Pro máme teraz definované a merateľné nastavenie, ktoré môžeme použiť aj pri digital Remote Service. Z ovládacieho pultu môže teraz obsluha nastaviť vlhčenie (+/-) na jednej strane a oveľa presnejšie. To vytvára stabilné podmienky tlače pri menšom množstve makulatúry a rýchlejšom dosiahnutí OK produkcie. “

Skrátenie časov umývania s farebníkovými valcami LotoTec, nový inteligentný management umývacích programov

Časy umývania sú stále hlavným faktorom prípravy tlače, najmä pri tlači obalov. Boli implementované ďalšie zlepšenia umývacích systémov na významné skrátenie časov umývania. Okrem nového softvéru Wash Assistant na inteligentné určovanie stupňa znečistenia a automatického výberu optimálneho umývacieho programu sa ďalšie inovácie týkajú oblasti zásobovania umývacím roztokom. Moduly umývacieho zariadenia ofsetovej gumy Speedmaster XL 106 majú o 20 % nižšiu hmotnosť a pre lakovaciu jednotku je teraz k dispozícii plne automatizované umývacie zariadenie protitlaku. Najmä pri strojoch s obracaním a lakom je možné ušetriť približne 50 hodín manuálneho čistenia za rok pri trojzmennej prevádzke.

V prípade častej výmeny farby je možné dosiahnuť značné úspory použitím farebníkových valcov LotoTec . Po absolvovaní dlhodobého testu sa teraz tieto farebníkové valce s patentovaným povrchom uvoľňujú do sériovej produkcie. Pretože premývanie valcov nie je potrebné a vďaka svojim vynikajúcim tlačovým vlastnostiam sa stávajú čoraz obľúbenejšími, najmä pri tlači obalov.

Nové riešenia v oblasti logistiky tlačových platní

„Požiadavka byť efektívny a dosahovať reprodukovateľnú kvalitu ofsetovej tlače aj pri malých nákladoch sa stáva čoraz dôležitejšou. Vo výnimočných prípadoch sa náklady pohybujú až na úrovni 100 hárkov. Ručné nakladanie a vykladanie tlačových platní nebude z dlhodobého hľadiska trvalo udržateľné - fyzické zaťaženie obsluhy je jednoducho príliš veľké,“ popisuje Rainer Wolf a dodáva „plne automatizovaný prívod a odvod tlačových platní je len logický dôsledok. My nazývame systém „Plate to Unit“. Čistá mechanika však predstavuje iba polovicu príbehu. Integrácia Digital workflow je prinajmenšom rovnako dôležitá.“ To zahŕňa definovanie vhodnej postupnosti tlačových úloh v procese plánovania výroby, postupnosti v systéme CtP vrátane priradenia ID platne. Na tento účel sa používa rozsiahla škála nástrojov Prinect Production Manager. Plate to Unit zaisťuje, aby sa správne platne dodali do správnej tlačovej veže. „Plate to Unit“ redukuje 23 manuálnych zásahov, ktoré boli predtým potrebné, iba na tri.

Zákazníci s menším počtom výmeny tlačových platní však môžu tiež znížiť nároky na obsluhu. Integrácia Digital workflow je podobná, s výnimkou toho, že vozík s platňami sa zdvíha na úroveň galérie tlačového stroja pomocou výťahu - systém „Plate to Gallery“. Širšia galéria ponúka operátorovi veľmi dobré ergonomické podmienky počas prípravy zákazky, zatiaľ čo sa tlačí aktuálna zákazka.

Čas výmeny tlačovej plne automatického simultánneho zakladania platní AutoPlate XL 3 sa opäť výrazne skrátil o viac ako 30 percent, presne na úroveň času potrebného na umývanie ofsetovej gumy, ktoré sa uskutočňuje súčasne. Takže už nie je potrebný dodatočný čas na výmenu tlačovej platne.

Výroba s nulovou chybou a inteligentným nakladaním s makulatúrou

Požiadavky najmä na packaging segment neustále rastú. Znižujúci sa počet hárkov, dodávky just in time, vysoké nároky na kvalitu, tlak na ceny sú výzvy, ktorým tlačiarne čelia. V tejto súvislosti nadobúda na význame téma nakladania s odpadovým papierom. Spoločnosť Heidelberg má k dispozícii celý balík riešení na realizáciu individuálnych požiadaviek zákazníkov. Atramentový systém CodeStar na nakladacom stole, ktorý používa jedinečný identifikátor hárku, a tak umožňuje dohľadateľnosť každého hárku. Nová funkcia „Device Assistant“ v kombinácii s Intellistart 3 a Inspection Control 3 sa môže použiť na definovanie reakcie pre každý typ chyby na hárku. Môže sa teda napríklad určiť, či sa hárky majú zlikvidovať prostredníctvom inline vyhadzovania makulatúry Waste Ejector, či sa má vložiť pásik cez TabInserter alebo, či by sa mal zapojiť automatický nonstop vykladač na oddelenie makulatúry od dobrých hárkov.

Nové aplikácie a funkcie

Spoločnosť Heidelberg poskytuje svojim zákazníkom nové aplikácie, ktoré im umožňujú rozširovať svoje portfólio a oslovovať nových zákazníkov. S FoilStar Cure je možné zvýšiť adhéziu ColdFoild na IML etiketách na úroveň, ktorá umožňuje stabilnú výrobu. Ďalšie modifikácie FoilStar ponúkajú možnosť razenia hologramov do vrstvy laku pomocou metódy „casting & cure“ a vytvrdzovania vrstvy pomocou LED.

V oblasti rotačného výseku bude úspešný Speedmaster XL 106-DD, doplnený Speedmaster XL 106-D iba s jednou vysekávacou jednotkou. To poskytuje lacnejšiu alternatívu postačujúcu pre mnoho aplikácií.

Plne automatizovaný non-stop systém Speedmaster XL 106 bol tiež prepracovaný a okrem zvýšenej robustnosti pre tlač kartónov teraz ponúka aj možnosť operácií s doskou pre tenké materiály, napríklad pri tlači etikiet.

Množstvo technických riešení pre security printing bolo prevedených z modelu Speedmaster XL 75 do modelu XL 106 , ako je napr. IRIS farebnica alebo výbava na suchý (bezvodý) ofset.

Speedmaster XL 106 je teraz k dispozícii so špeciálnym vybavením pre hrúbky materiálov až do 1,6 mm.

Nový Speedmaster XL 75 bol úplne prepracovaný a podľa najnovších ergonomických štandardov. Maximálna rýchlosť verzie s priamou tlačou sa zvýšila na 16 500 hárkov/h, s voliteľným zvýšením až na 18 000 hákov/h. V kombinácii s novým pultom Prinect Press Center XL 3 a radom nových asistenčných systémov stanovuje Speedmaster XL 75 štandardy vo formáte 50 x 70 cm.

Pozitívna spätná väzba od testovacích zákazníkov

Speedmaster XL 106-8-P novej generácie drupa 2020 sa od minulej jesene podroboval testom v Aumüller Druck, Nemecko. „Inovácie Speedmaster XL 106 veľmi podporujú naše každodenné hľadanie zlepšení. Napríklad sa nám podarilo výrazne skrátiť časy prípravy až o 40 %. Toto bolo umožnené rýchlejšou výmenou tlačových platní s AutoPlate XL 3 a vynovenou funkciou Preset, čo tiež viedlo k zvýšeniu priemernej rýchlosti tlače až o 8 %,“ zhŕňa Volker Dollinger, Head of Production. Priemerná dĺžka nákladu v Aumüller v minulom roku bola 2 600 hárkov. Každý operátor tak vymenil 240 platní za smenu a mal asi 1 000 krokov po schodoch. Vďaka novej logistike tlačových platní „Plate to Gallery“ sú tlačiarne fyzicky odbremenené a eliminácia dlhých ciest šetrí viac času. „S novou generáciou Speedmaster urobil Heidelberg kritický krok smerom k „autonómnej tlači“. Náš tím je zbavený rutinných úloh a je podporovaný pri rozhodovaní. Dôkazom toho je ďalšie zvýšenie nášho OEE. Zameriavame sa však na celý value chain. Funkcia Push to Stop nám umožňuje profitovať z ďalších vylepšení v tomto smere,“ potvrdzuje Volker Dollinger.

https://www.aumueller-druck.de/

Iba nedávno bol v Mediahaus v Ahause, Nemecko uvedený do prevádzky Speedmaster XL 106-6 + L novej generácie pre tlač obalov. „Táto nová investícia poskytuje nášmu kreatívnemu tímu veľa zaujímavých možností,“ potvrdzuje Managing Director Jan Hendrik Walfort. „Mnoho technických inovácií, ako napríklad vlhčiaca jednotka Hycolor Pro a nový operačný systém Speedmaster Operating System, zjednodušujú prevádzku a výrazne zvyšujú produktivitu.“

https://www.mediahaus.de/

Kvalita, servis, rýchlosť - to sú piliere tlačiarne Friedrich, Nemecko, na ktorých rodinný podnik vybudoval svoj úspech a naďalej rastie, napriek silnej konkurencii. „Usilujeme sa pracovať ziskovo a potrebujeme vysokú úroveň automatizácie, čo dokáže Speedmaster XL 75 neustále poskytovať,“ potvrdzuje Managing Director Marcus Friedrich. Od polovice roku 2019 vyrába v testovacej prevádzke na päťfarbovom stroji Speedmaster XL 75 s novým tlačovým pultom Prinect Press Center a operačným systémom Heidelberg. Koncept Push to Stop a Prinect Production Manager poskytujú optimálnu podporu pre tlačiara. „Na novom Speedmaster XL 75 nás okrem nového riadiaceho systému najviac zaujalo zvýšenie max. rýchlosti tlače 16 500 hárkov za hodinu, ktorú používame pre väčšinu substrátov. Podarilo sa nám tiež zredukovať výšku makulatúry o dve tretiny,“ zhŕňa pozitívne skúsenosti Marcus Friedrich.

http://www.druckerei-friedrich.de/

„Inovatívnosť spoločnosti Heidelberg je stále silná. Jedinečné kompetencie v oblasti strojárstva, riadiacej techniky, softvéru, aplikačného a procesného inžinierstva, simulácie a analytiky sa teraz spájajú do nového inovačného centra priamo vo Wieslochu, čo vytvára ideálne podmienky pre trvalý úspech Speedmaster. Digitalizovaná ofsetová tlač je už dnes konkurencieschopnejšia, najmä v prípade nízkych nákladov,“ tvrdí Rainer Wolf.

Obrazový materiál a ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na portáli Heidelberger Druckmaschinen AG na adrese www.heidelberg.com .

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná

TO DO