Z STUDIO s Heidelbergem z A3+ až do B1

20/03/2020

Lze-li o nějaké české polygrafické společnosti prohlásit, že je vskutku spjata se značkou Heidelberg, pak to jistě platío Z STUDIU ve Zlíně-Malenovicích. Prvním ofsetovým strojem byl před mnoha lety Printmaster QM 46-1, nejnovějšímje Speedmaster CX 102-5+L.

Přechod z formátu B2 do B1 proběhl v tiskárně před dvěma lety. Vedení společnosti pociťovalo již nějaký čas, že bez výrazného posunu v tiskové technologii by byl rozvoj možný jen v omezené míře, ale naopak by mohli na své pozici v tuzemsku i na zahraničních trzích hodně ztratit. „Pokud se firma technologicky nerozvíjí, začne zaostávat,“ uvádí majitel Ing. Ondřej Záruba, který začal podnikat před 30 lety a záhy potom založil ve Zlíně Z STUDIO. Tisk ve formátu B2 už zkrátka nestačil na rostoucí požadavky zákazníků. Z STUDIO potřebovalo ekonomičtější provoz a vyšší stupeň automatizace. „Jak se rozvíjí technologie tisku, je po určitém čase zřejmé, že starší, méně automatizovanou technologii musíte nechat být a jít do lepších strojů,“ říká jednatel Ing. Josef Bednařík.

Jak se roste s Heidelbergem

Z STUDIO rostlo s technologiemi Heidelberg. Vstup do formátu B1 lze připodobnit k určitému přerodu. Nejde jenom o tiskový stroj, ale pro formát B1 je nutné investovat i do pre-pressu a dokončujícího zpracování. Stěžejním výrobním zařízením je nyní stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5+L. Ve stejné investiční vlně si tiskárna pořídila v roce 2018 také CtP Suprasetter 106 DCL a řezací centrum Polar N 115 se zvedacím, střásacím a paletizačním zařízením. V rámci celého kontraktu Heidelberg odkoupil starší stroje a zařízení formátu B2, přičemž tiskárna je mohla využívat až do posledního okamžiku. Souběžně s pořízením nových polygrafických technologií se společnost pustila i do výstavby nového sídla, které je nyní její pýchou. Z STUDIO má zbrusu novou moderní budovu ve Zlíně-Malenovicích. „Tu nám Heidelberg nedodal, ale nepřímo nás přinutil ji postavit,“ glosuje pan Bednařík situaci, kdy pro zamýšlený stroj v B1 nebylo ve starých halách v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dost místa. V areálu, kde každá budova patří někomu jinému, bylo Z STUDIO v nájmu ve třech objektech. V provozu s neefektivní logistikou a navíc s problémem, že výrobní budovy byly v Baťově éře stavěny s vnitřními nosnými sloupy ve čtvercích 6 × 6 m, což je samozřejmě pro moderní ofsetové stroje nevyhovující půdorys.

Komplexní specialista

Z STUDIO ovšem není typická tiskárna, podstatný je její produktový profil. Firma je specialistou na komplexní péči o reklamní, firemní a technické tiskoviny. Hlavním produktem jsou návody na obsluhu a katalogy pro firmy, kde převažují malosériové náklady. Zakázka může sestávat například z 200 tisíc výtisků, ale je v ní 24 jazykových mutací. Vzhledem k charakteru výroby má potom Z STUDIO pochopitelně větší spotřebu přípravných časů než běžná tiskárna. Na počátku investičního záměru byla ekonomická úvaha spojená s novým strojem v situaci, kdy prodejní ceny tiskovin a marže jsou velmi nízké. Rozhodování mezi nabídkami jednotlivých značek bylo poměrně dlouhé a složité. Další poznámka Ondřeje Záruby potvrzuje, že servis je veledůležitým prodejním argumentem: „Se servisem z Heidelbergu jsme byli vždycky spokojeni. Kdybychom byli nespokojeni, další stroj by nebyl Heidelberg.“ Kromě servisu jsou samozřejmě důležité i další faktory, zejména možnost nabídnout komplexní řešení. Tiskárna potřebovala i doprovodné vybavení, především CtP a řezačku, které má ve vlastní nabídce pouze Heidelberg. Po dvou letech provozu je zřejmé, že se stroj v B1 firmě vyplácí v několika směrech. Především ve formátu, který navýšil výrobní kapacitu, ale také v automatizaci, jež zabezpečuje rychlou výměnu tiskových desek. Vzhledem k charakteru produkce se spoustou zakázek a mutací je ve zrychlení zpracování zakázky úspora nejznatelnější. Na úspory při tisku navazují i úspory v dokončujícím zpracování, zejména při falcování. Další zdroje úspor jsou ve skladovém hospodářství. Tiskárna nemusí držet tak vysoké zásoby papíru vzhledem k formátové rozmanitosti produkce. Nakupují se většinou archy v hrubém formátu B1 a nařežou se dle potřeby. V tiskových strojích má firma ještě i stroje Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P+LX ve formátu B2 a Heidelberg Speedmaster SM 52-2-P ve formátu B3 s obracecím zařízením. Mohlo by se zdát, že ve formátu B3 již zcela dominuje digitální tisk, ale maloformátový ofsetový tiskový stroj se nadále efektivně využívá k tisku obálek, při výrobě velmi malých sérií tiskovin apod. Na CtP Suprasetter 106 DCL se zpracovávají tiskové desky pro všechny tři stroje Heidelberg.

Návody ve dvou kategoriích

Návody lze dělit do dvou kategorií. V první skupině jsou návody na obsluhu, které lze tisknout černobíle v různých jazykových modifikacích. Z STUDIO je většinou tiskne na stroji v B2 s obracením, nebo i na B3, resp. i digitálně. Společnost má e-shop B2B, tiskne na sklad a operativně vykrývá poptávku. „Zákazník může mít jeden den například pár desítek návodů, příští den třeba deset tisíc,“ potvrzuje Josef Bednařík. V druhé skupině jsou luxusní návody, které doplňují výjimečný výrobek. Příkladem jsou výrobci špičkové elektrotechniky, fotografických přístrojů, automobilů apod. Z STUDIO pracuje pro oba segmenty. Pro náročnější tisk slouží nový Speedmaster CX 102-5+L, který je vybaven online měřením a řízením barevnosti. O podílu přímých a CMYK barev svědčí i postřeh z exkurze po provozu, kde sklad přímých barev je větší než barev CMYK. K nárůstu spotřeby přímých barev přispěl i vstup do segmentu etiket. Když se hlavním produkčním strojem stal Speedmaster CX 102-5+L, osmibarevka s obracecím zařízením 4 + 4 ve formátu B2 nalezla uplatnění i při výrobě etiket. Z STUDIO si pořídilo i protlačovačku, taktéž od Heidelbergu. Tiskárna měla pro vstup do segmentu etiket prakticky vše pod jednou střechou, od Heidelbergu dokoupila pouze protlačovací automat. Dodatečný nákup stroje se brzy vyplatil. Etikety se navíc doplňují s hlavním produktem i co do sezónnosti.

Od maloformátu k technologii Hi-Fi

Jak je již v úvodu uvedeno, prvními stroji Heidelbergv Z STUDIU byly před lety Printmastery QM 46-1 a QM 46-2. Jako tiskové formy sloužily již od roku 2002 polyesterové fólie, na které se přenášel obraz pomocí digitální tiskárny Xanté PlateMaker 3 na principu CTP. Po strojích QM-46 ve formátu A3+ potom následovala celá řada strojů Heidelberg ve formátech B3 a B2, což před dvěma lety vyvrcholilo vstupem do formátu B1. Přestože většinu zakázek lze tisknout ve CMYKu, existují i výjimky. Z STUDIO je řeší technologií Hi-Fi, která je založena na stochastickém rastrování a použití tiskových barev Toyo Kaleido s rozšířeným gamutem. Z STUDIO není typická tiskárna, je specialistou na komplexní péči o reklamní, firemní a technické tiskoviny. S technologií Hi-Fi lze vstoupit do pastelových odstínů barev, což dodá například kalendářům špičkovou úroveň reprodukce barev. „Pokud chcete na kalendáři zobrazit například tukana v brazilském pralese, pomocí Hi-Fi se posunete na úroveň, která přesahuje možnosti tradičního ofsetu,“ konstatuje Ing. Josef Bednařík. Technologie Hi-Fi je samozřejmě dražší než klasický postup, a firma si musí spočítat, při jakých zakázkách se vyplatí. Nejčastěji u tisku fotografií, zejména právě u špičkových kalendářů, jimiž je Z STUDIO proslaveno, anebo také u luxusních katalogů, neboť třeba výrobci drahých fotoaparátů se nespokojí jen tak s něčím.

Digitálně s Ricohem

Z STUDIO je v digitálním tisku dlouhodobým uživatelem tiskových strojů Ricoh. Pravidelně je obměňuje, aby mělo pro zakázky v nízkém nákladu k dispozici nejnovější typ. Může porovnávat, jak rychle roste kvalita tisku na strojích Ricoh a blíží se ofsetu. Z STUDIO začínalo s digitálním tiskem, ofset si k tomu přidali až o něco málo později. „Zpočátku jsme používali kopírky Ricoh a u značky Ricoh setrváváme až do dneška. Když nás někteří chtěli školit, abychom si jako ofsetová tiskárna pořídili i zařízení pro malonákladový digitální tisk, mohli jsme jim odpovědět, že digitál používáme už deset let,“ poznamenal na závěr Ing. Ondřej Záruba.

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl č. 05/2020, www.grafie.cz/ngp

Z STUDIO s Heidelbergem z A3+ až do B1

20/03/2020

Lze-li o nějaké české polygrafické společnosti prohlásit, že je vskutku spjata se značkou Heidelberg, pak to jistě platío Z STUDIU ve Zlíně-Malenovicích. Prvním ofsetovým strojem byl před mnoha lety Printmaster QM 46-1, nejnovějšímje Speedmaster CX 102-5+L.

Přechod z formátu B2 do B1 proběhl v tiskárně před dvěma lety. Vedení společnosti pociťovalo již nějaký čas, že bez výrazného posunu v tiskové technologii by byl rozvoj možný jen v omezené míře, ale naopak by mohli na své pozici v tuzemsku i na zahraničních trzích hodně ztratit. „Pokud se firma technologicky nerozvíjí, začne zaostávat,“ uvádí majitel Ing. Ondřej Záruba, který začal podnikat před 30 lety a záhy potom založil ve Zlíně Z STUDIO. Tisk ve formátu B2 už zkrátka nestačil na rostoucí požadavky zákazníků. Z STUDIO potřebovalo ekonomičtější provoz a vyšší stupeň automatizace. „Jak se rozvíjí technologie tisku, je po určitém čase zřejmé, že starší, méně automatizovanou technologii musíte nechat být a jít do lepších strojů,“ říká jednatel Ing. Josef Bednařík.

Jak se roste s Heidelbergem

Z STUDIO rostlo s technologiemi Heidelberg. Vstup do formátu B1 lze připodobnit k určitému přerodu. Nejde jenom o tiskový stroj, ale pro formát B1 je nutné investovat i do pre-pressu a dokončujícího zpracování. Stěžejním výrobním zařízením je nyní stroj Heidelberg Speedmaster CX 102-5+L. Ve stejné investiční vlně si tiskárna pořídila v roce 2018 také CtP Suprasetter 106 DCL a řezací centrum Polar N 115 se zvedacím, střásacím a paletizačním zařízením. V rámci celého kontraktu Heidelberg odkoupil starší stroje a zařízení formátu B2, přičemž tiskárna je mohla využívat až do posledního okamžiku. Souběžně s pořízením nových polygrafických technologií se společnost pustila i do výstavby nového sídla, které je nyní její pýchou. Z STUDIO má zbrusu novou moderní budovu ve Zlíně-Malenovicích. „Tu nám Heidelberg nedodal, ale nepřímo nás přinutil ji postavit,“ glosuje pan Bednařík situaci, kdy pro zamýšlený stroj v B1 nebylo ve starých halách v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dost místa. V areálu, kde každá budova patří někomu jinému, bylo Z STUDIO v nájmu ve třech objektech. V provozu s neefektivní logistikou a navíc s problémem, že výrobní budovy byly v Baťově éře stavěny s vnitřními nosnými sloupy ve čtvercích 6 × 6 m, což je samozřejmě pro moderní ofsetové stroje nevyhovující půdorys.

Komplexní specialista

Z STUDIO ovšem není typická tiskárna, podstatný je její produktový profil. Firma je specialistou na komplexní péči o reklamní, firemní a technické tiskoviny. Hlavním produktem jsou návody na obsluhu a katalogy pro firmy, kde převažují malosériové náklady. Zakázka může sestávat například z 200 tisíc výtisků, ale je v ní 24 jazykových mutací. Vzhledem k charakteru výroby má potom Z STUDIO pochopitelně větší spotřebu přípravných časů než běžná tiskárna. Na počátku investičního záměru byla ekonomická úvaha spojená s novým strojem v situaci, kdy prodejní ceny tiskovin a marže jsou velmi nízké. Rozhodování mezi nabídkami jednotlivých značek bylo poměrně dlouhé a složité. Další poznámka Ondřeje Záruby potvrzuje, že servis je veledůležitým prodejním argumentem: „Se servisem z Heidelbergu jsme byli vždycky spokojeni. Kdybychom byli nespokojeni, další stroj by nebyl Heidelberg.“ Kromě servisu jsou samozřejmě důležité i další faktory, zejména možnost nabídnout komplexní řešení. Tiskárna potřebovala i doprovodné vybavení, především CtP a řezačku, které má ve vlastní nabídce pouze Heidelberg. Po dvou letech provozu je zřejmé, že se stroj v B1 firmě vyplácí v několika směrech. Především ve formátu, který navýšil výrobní kapacitu, ale také v automatizaci, jež zabezpečuje rychlou výměnu tiskových desek. Vzhledem k charakteru produkce se spoustou zakázek a mutací je ve zrychlení zpracování zakázky úspora nejznatelnější. Na úspory při tisku navazují i úspory v dokončujícím zpracování, zejména při falcování. Další zdroje úspor jsou ve skladovém hospodářství. Tiskárna nemusí držet tak vysoké zásoby papíru vzhledem k formátové rozmanitosti produkce. Nakupují se většinou archy v hrubém formátu B1 a nařežou se dle potřeby. V tiskových strojích má firma ještě i stroje Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P+LX ve formátu B2 a Heidelberg Speedmaster SM 52-2-P ve formátu B3 s obracecím zařízením. Mohlo by se zdát, že ve formátu B3 již zcela dominuje digitální tisk, ale maloformátový ofsetový tiskový stroj se nadále efektivně využívá k tisku obálek, při výrobě velmi malých sérií tiskovin apod. Na CtP Suprasetter 106 DCL se zpracovávají tiskové desky pro všechny tři stroje Heidelberg.

Návody ve dvou kategoriích

Návody lze dělit do dvou kategorií. V první skupině jsou návody na obsluhu, které lze tisknout černobíle v různých jazykových modifikacích. Z STUDIO je většinou tiskne na stroji v B2 s obracením, nebo i na B3, resp. i digitálně. Společnost má e-shop B2B, tiskne na sklad a operativně vykrývá poptávku. „Zákazník může mít jeden den například pár desítek návodů, příští den třeba deset tisíc,“ potvrzuje Josef Bednařík. V druhé skupině jsou luxusní návody, které doplňují výjimečný výrobek. Příkladem jsou výrobci špičkové elektrotechniky, fotografických přístrojů, automobilů apod. Z STUDIO pracuje pro oba segmenty. Pro náročnější tisk slouží nový Speedmaster CX 102-5+L, který je vybaven online měřením a řízením barevnosti. O podílu přímých a CMYK barev svědčí i postřeh z exkurze po provozu, kde sklad přímých barev je větší než barev CMYK. K nárůstu spotřeby přímých barev přispěl i vstup do segmentu etiket. Když se hlavním produkčním strojem stal Speedmaster CX 102-5+L, osmibarevka s obracecím zařízením 4 + 4 ve formátu B2 nalezla uplatnění i při výrobě etiket. Z STUDIO si pořídilo i protlačovačku, taktéž od Heidelbergu. Tiskárna měla pro vstup do segmentu etiket prakticky vše pod jednou střechou, od Heidelbergu dokoupila pouze protlačovací automat. Dodatečný nákup stroje se brzy vyplatil. Etikety se navíc doplňují s hlavním produktem i co do sezónnosti.

Od maloformátu k technologii Hi-Fi

Jak je již v úvodu uvedeno, prvními stroji Heidelbergv Z STUDIU byly před lety Printmastery QM 46-1 a QM 46-2. Jako tiskové formy sloužily již od roku 2002 polyesterové fólie, na které se přenášel obraz pomocí digitální tiskárny Xanté PlateMaker 3 na principu CTP. Po strojích QM-46 ve formátu A3+ potom následovala celá řada strojů Heidelberg ve formátech B3 a B2, což před dvěma lety vyvrcholilo vstupem do formátu B1. Přestože většinu zakázek lze tisknout ve CMYKu, existují i výjimky. Z STUDIO je řeší technologií Hi-Fi, která je založena na stochastickém rastrování a použití tiskových barev Toyo Kaleido s rozšířeným gamutem. Z STUDIO není typická tiskárna, je specialistou na komplexní péči o reklamní, firemní a technické tiskoviny. S technologií Hi-Fi lze vstoupit do pastelových odstínů barev, což dodá například kalendářům špičkovou úroveň reprodukce barev. „Pokud chcete na kalendáři zobrazit například tukana v brazilském pralese, pomocí Hi-Fi se posunete na úroveň, která přesahuje možnosti tradičního ofsetu,“ konstatuje Ing. Josef Bednařík. Technologie Hi-Fi je samozřejmě dražší než klasický postup, a firma si musí spočítat, při jakých zakázkách se vyplatí. Nejčastěji u tisku fotografií, zejména právě u špičkových kalendářů, jimiž je Z STUDIO proslaveno, anebo také u luxusních katalogů, neboť třeba výrobci drahých fotoaparátů se nespokojí jen tak s něčím.

Digitálně s Ricohem

Z STUDIO je v digitálním tisku dlouhodobým uživatelem tiskových strojů Ricoh. Pravidelně je obměňuje, aby mělo pro zakázky v nízkém nákladu k dispozici nejnovější typ. Může porovnávat, jak rychle roste kvalita tisku na strojích Ricoh a blíží se ofsetu. Z STUDIO začínalo s digitálním tiskem, ofset si k tomu přidali až o něco málo později. „Zpočátku jsme používali kopírky Ricoh a u značky Ricoh setrváváme až do dneška. Když nás někteří chtěli školit, abychom si jako ofsetová tiskárna pořídili i zařízení pro malonákladový digitální tisk, mohli jsme jim odpovědět, že digitál používáme už deset let,“ poznamenal na závěr Ing. Ondřej Záruba.

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl č. 05/2020, www.grafie.cz/ngp

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná

TO DO