Trendem je formát B1 a automatizace tisku

24/01/2020

Prodeje nových archových ofsetových strojů se v posledních dvou letech stabilizují.

Úvodním článkem prvního vydání Novin pro grafický průmysl je již od roku 2013 statistika prodaných nových archových ofsetových strojů za uplynulý rok. Díky vstřícnosti dodavatelů pro vás vždy zpracujeme uvedenou statistiku, a vy si můžete udělat představu o vývoji a trendech ofsetové technologie v České a Slovenské republice. Z pohledu dodaných dat se dá konstatovat, že trh s ofsetovými stroji je nasycen, prodeje se ustálily kolem deseti prodaných a instalovaných strojů za rok, nejsou ovlivněny dotačními programy a jejich tisková kapacita včetně prvků automatizace násobně převyšuje starší tiskové technologie. U společností, které si nové stroje pořídily, je vidět, že konfigurace strojů především ve formátu B1 odpovídají jejich tiskovým aplikacím a mají výbavu, která je předpokladem pro maximální využití stroje.

Investice s vizí

Výčet a pořadí dodavatelů dle dodaných strojů(věží) je zřetelný z uvedených grafů a z našeho redakčního pohledu není až tak podstatný. Důležitější jsou formáty, konfigurace, možnosti řízení a tisková kapacita jednotlivých strojů. Je vidět, že český a slovenský trh čerpá z polygrafických tradic a stroje vybírá nadčasově v nejmodernější výbavě, která je schopna udržet poskytovatele tiskových služeb ve světové špičce zpracování tiskovin. Zde bychom mohli sumarizovat u jednotlivých dodavatelů technologickou a softwarovou výbavu strojů, která umožňuje zvýšení hodnoty OEE (efektivnost, výkon a kvalita), a v současné době se v tiskárnách pohybuje v rozmezí 25–35 %, a zvýšení této hodnoty by mělo být cílem každého výrobního závodu. V České republice investují do nových tiskových strojů větší a střední firmy disponující stroji ve formátu B1, případně A1. Tyto společnosti mají jasně stanovený výrobní program, plánují nové investice dle požadavků svých klientů a jsou připraveny investovat díky pořízeným technologiím do nových projektů. Zde jsme nezaznamenali žádný „přestup“ z formátu B2 do vyšší ligy s formátem B1/A1 tak, jak to bylo v některých uplynulých letech. Na Slovensku stoupl počet instalací téměř na dvojnásobek proti loňskému roku 2018. Zajímavé je, že dodané ofsetové stroje na Slovensku jsou převážně ve formátu B2 s maximální mírou vybavenosti a možností dosažení vysoké efektivity s důrazem na kvalitu tisku bez případných reklamací.

Tiskové kapacity a OEE

V předchozích letech, kdy poskytovatelé tiskových služeb čerpali z dotačních programů investiční prostředky pro nákup nových tiskových technologií, se na našem a slovenském trhu vytvořila dostatečná tisková kapacita, která převyšuje poptávku po polygrafických produktech. Z dlouhodobých statistik tiskne v současné době průměrný archový ofsetový stroj 40 až 60 miliónů archů za rok, proti 20 až 30 miliónům archů ročně před patnácti lety. I z těchto statistických dat je potřeba čerpat a maximálně využívat strojový čas nových strojů pro dosažení maximální produktivity. Na jiném místě tohoto vydání píšeme o OEE. Co to je, jak se s tím pracuje a jak se měří? Pro mnoho tiskových provozů může být zásadním cílem zvýšení uvedené hodnoty např. o 10 %, což představuje zvýšení tiskové kapacity o 4 až 6 miliónů za rok a každý si jistě spočítá, o kolik se v uvedeném případě zvýší obrat firmy při stejné pracovní době.

Výrobní Workflow

V předchozích odstavcích píšeme o technických a technologických možnostech nově instalovaných ofsetových strojů, o výkonu a kvalitě strojů spojených s OEE, ale finální tisková kapacita daného výrobního závodu se odvíjí především o organizaci výrobního procesu, který v případě spuštění tiskového stroje musí být bezchybný a navázaný na všechny procesy s tím spojené. Zde můžeme hledat zdroj navýšení tiskové kapacity, kdy se uplatní všechny technologické a softwarové prostředky současných tiskových technologií, např. Push To Stop na technologiích Heidelberg nebo autonomní řízení na strojích Koenig & Bauer. V uvedených příkladech se předpokládá v průběhu tisku bezchybný tok všech substrátů a tiskových forem v navazujícím procesu, kdy se tiskový stroj zastavuje pouze při změně zakázky.

Dlouhodobě stabilní archový ofsetový tisk

Archová ofsetová technologie má v současné době stále uplatnění a meziročně má počet tisků ofsetem ustálený stav. Dá se předpokládat, že tento trend se v blízké budoucnosti nezmění, a archové ofsetové stroje se budou dále prodávat především v konfiguracích dle požadovaných tiskových aplikací.

Zdroj:
Noviny pro grafický průmysl 1/2020, GRAFIE CZ, s. r.o.

Trendem je formát B1 a automatizace tisku

24/01/2020

Prodeje nových archových ofsetových strojů se v posledních dvou letech stabilizují.

Úvodním článkem prvního vydání Novin pro grafický průmysl je již od roku 2013 statistika prodaných nových archových ofsetových strojů za uplynulý rok. Díky vstřícnosti dodavatelů pro vás vždy zpracujeme uvedenou statistiku, a vy si můžete udělat představu o vývoji a trendech ofsetové technologie v České a Slovenské republice. Z pohledu dodaných dat se dá konstatovat, že trh s ofsetovými stroji je nasycen, prodeje se ustálily kolem deseti prodaných a instalovaných strojů za rok, nejsou ovlivněny dotačními programy a jejich tisková kapacita včetně prvků automatizace násobně převyšuje starší tiskové technologie. U společností, které si nové stroje pořídily, je vidět, že konfigurace strojů především ve formátu B1 odpovídají jejich tiskovým aplikacím a mají výbavu, která je předpokladem pro maximální využití stroje.

Investice s vizí

Výčet a pořadí dodavatelů dle dodaných strojů(věží) je zřetelný z uvedených grafů a z našeho redakčního pohledu není až tak podstatný. Důležitější jsou formáty, konfigurace, možnosti řízení a tisková kapacita jednotlivých strojů. Je vidět, že český a slovenský trh čerpá z polygrafických tradic a stroje vybírá nadčasově v nejmodernější výbavě, která je schopna udržet poskytovatele tiskových služeb ve světové špičce zpracování tiskovin. Zde bychom mohli sumarizovat u jednotlivých dodavatelů technologickou a softwarovou výbavu strojů, která umožňuje zvýšení hodnoty OEE (efektivnost, výkon a kvalita), a v současné době se v tiskárnách pohybuje v rozmezí 25–35 %, a zvýšení této hodnoty by mělo být cílem každého výrobního závodu. V České republice investují do nových tiskových strojů větší a střední firmy disponující stroji ve formátu B1, případně A1. Tyto společnosti mají jasně stanovený výrobní program, plánují nové investice dle požadavků svých klientů a jsou připraveny investovat díky pořízeným technologiím do nových projektů. Zde jsme nezaznamenali žádný „přestup“ z formátu B2 do vyšší ligy s formátem B1/A1 tak, jak to bylo v některých uplynulých letech. Na Slovensku stoupl počet instalací téměř na dvojnásobek proti loňskému roku 2018. Zajímavé je, že dodané ofsetové stroje na Slovensku jsou převážně ve formátu B2 s maximální mírou vybavenosti a možností dosažení vysoké efektivity s důrazem na kvalitu tisku bez případných reklamací.

Tiskové kapacity a OEE

V předchozích letech, kdy poskytovatelé tiskových služeb čerpali z dotačních programů investiční prostředky pro nákup nových tiskových technologií, se na našem a slovenském trhu vytvořila dostatečná tisková kapacita, která převyšuje poptávku po polygrafických produktech. Z dlouhodobých statistik tiskne v současné době průměrný archový ofsetový stroj 40 až 60 miliónů archů za rok, proti 20 až 30 miliónům archů ročně před patnácti lety. I z těchto statistických dat je potřeba čerpat a maximálně využívat strojový čas nových strojů pro dosažení maximální produktivity. Na jiném místě tohoto vydání píšeme o OEE. Co to je, jak se s tím pracuje a jak se měří? Pro mnoho tiskových provozů může být zásadním cílem zvýšení uvedené hodnoty např. o 10 %, což představuje zvýšení tiskové kapacity o 4 až 6 miliónů za rok a každý si jistě spočítá, o kolik se v uvedeném případě zvýší obrat firmy při stejné pracovní době.

Výrobní Workflow

V předchozích odstavcích píšeme o technických a technologických možnostech nově instalovaných ofsetových strojů, o výkonu a kvalitě strojů spojených s OEE, ale finální tisková kapacita daného výrobního závodu se odvíjí především o organizaci výrobního procesu, který v případě spuštění tiskového stroje musí být bezchybný a navázaný na všechny procesy s tím spojené. Zde můžeme hledat zdroj navýšení tiskové kapacity, kdy se uplatní všechny technologické a softwarové prostředky současných tiskových technologií, např. Push To Stop na technologiích Heidelberg nebo autonomní řízení na strojích Koenig & Bauer. V uvedených příkladech se předpokládá v průběhu tisku bezchybný tok všech substrátů a tiskových forem v navazujícím procesu, kdy se tiskový stroj zastavuje pouze při změně zakázky.

Dlouhodobě stabilní archový ofsetový tisk

Archová ofsetová technologie má v současné době stále uplatnění a meziročně má počet tisků ofsetem ustálený stav. Dá se předpokládat, že tento trend se v blízké budoucnosti nezmění, a archové ofsetové stroje se budou dále prodávat především v konfiguracích dle požadovaných tiskových aplikací.

Zdroj:
Noviny pro grafický průmysl 1/2020, GRAFIE CZ, s. r.o.

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná

TO DO