Řiďte procesy v tiskárně efektivně!

07/01/2020

Situace v polygrafii není jednoduchá a do budoucna nebude lepší. Náklady zakázek se zmenšují, ale jejich počet roste. Rapidně také narostl počet zpracovávaných kalkulací a nabídek. Do toho vstupuje tlak na termíny, nedostatek kvalifikovaných lidí, jejichž mzdy setrvale rostou. Všechny firmy se snaží zavádět opatření vedoucí k vyšší efektivitě a dlouhodobé udržitelnosti. Heidelberg vedle automatizace strojů vidí největší potenciál v optimalizaci celé výroby pomocí systému Prinect.

Denně hledáme v tiskárně odpověď na otázku: Jak dostát požadavkům na stále menší tiskové náklady při kratších výrobních termínech a zvyšujících se cenách vstupů? A to vše tváří v tvář snižujícím se prodejním cenám tiskovin. Nastává snad doba, kdy bude třeba radikální změna obchodního a výrobního modelu v tiskárně? Jaká má být a kde s ní začít? Pokud bychom stavěli tiskárnu „na zelené louce“, vybavili bychom ji jistě nejmodernějšími stroji a řídicími systémy. Většina z nás ale potřebuje tiskárnu vnitřně změnit „za pochodu“, se stávajícím vybavením často od různých dodavatelů a z různého období technologického vývoje. Každodennost nás sice donutila založit si systém řízení zakázek, třeba postavený alespoň na tabulkovém procesoru, ale přesto nemáme zcela přehled. Řízení tiskárny tak spíš připomíná žonglování s množstvím míčků. Heidelberg má mnohaleté zkušenosti s vývojem SW pro polygrafii a díky perfektní znalosti všech procesů je Prinect od počátku tvořen polygrafy a pro polygrafickou výrobu. Prinect Production Manager tedy komplexně propojuje celý výrobní proces se všemi jeho detaily – stávající strojní vybavení, řízení zakázek a firemní zvyklosti do jednoho systému, i když jsou některé jeho části od různých výrobců. Smyslem je celé polygrafické workflow optimalizovat z hlediska kvality a výkonnosti na šesti následujících úrovních.

1.Kontakt se zákazníkem
Co nejpřesnější zadání zakázky s minimem oprav a zákaznických dotazů pomáhá zefektivnění celého procesu. Zde můžeme nepřesnou komunikací bez kontrolních mechanismů lehce přijít o celou obchodní marži.

2. Snížení počtu touchpointů
Touchpoint je místo ve výrobním workflow, kde se musíme zakázce věnovat, učinit nějaké rozhodnutí nebo s ní fyzicky manipulovat. V takový moment vzniká riziko chyby a je přerušen plynulý tok zakázky, což způsobuje časové i materiální ztráty.

3. Maximalizace vytíženosti a produktivity
Nejčastějším zdrojem především časových ztrát je nedostatečná optimalizace v řazení výrobních zakázek a žádné řešení v oblasti vytíženosti výrobních prostředků. Nepřetržitá analytika toku výroby má vliv na výrobní cenu zakázky a zajištění šibeničních dodacích termínů.

4. Optimalizace materiálových nákladů
Materiální ztráty (makulatura, zmetky) při výrobě nebo finance ležící ve skladu jsou další brzdou a závažím, a v důsledku celou zakázku výrazně prodražují.

5. Stabilita a opakovatelnost výroby
V procesu výroby just-in-time je vždy třeba dodržet nejen stejnou barevnost a kvalitu při opakovaných zakázkách, ale poslat do výroby přesně stejné podklady a informace jako u předchozí stejné zakázky.

6. Poskytování manažerských informací
Pro zodpovědné a pravdivé řízení výrobních nákladů je nezbytné získávat a analyzovat zpětnou vazbu z výroby. Tzv. business intelligence nám pomáhá vylepšovat efektivitu celého workflow.

Jak s tím vším pomůže Prinect?

Prinect Production Manager je licencovaná sada modulů, z nichž není nutné ani potřebné všechny ihned používat. Jsou připraveny „v záloze“, pomáhají v rozvoji firmy a jsou k dispozici ihned v případě potřeby. Celý systém tedy roste spolu s firmou a okamžitě reaguje na nové potřeby. Základní verze softwarového balíčku je velmi bohatá a ve většině případů postačí pro jakoukoliv merkantilní tiskárnu. Heidelberg k tomu ještě nabízí několik specializovaných modulů pro specifická odvětví polygrafie, jako je packaging nebo tisk etiket, nebo pro budoucí vyšší až plnou automatizaci výroby zakázek. Financování celé implementace Prinect Production Manageru je řešeno pronájmem dle objemu produkce – množstvím vysvícených metrů tiskových desek. Prinect Production Manager je tak vhodný i pro menší provozy, které platí méně, adekvátně své produkci. I menší uživatel má ale vždy k dispozici kompletní balík funkcí a záleží jen na něm, které využívá. Tento systém „pronájmu“ znamená jasně dané a predikovatelné náklady na základě produkce bez mimořádných investicí např. do dodatečných SW, nebo jejich upgradů. Veškeré upgrady jsou automatické a v ceně. Zákazník tak má jednou pro vždy vyřešenou otázku softwaru. Ve století, kdy probíhá všeprostupující digitalizace a automatizace, se již neobejdeme bez technologicko-řídicího systému na té nejvyšší úrovni. Podnikání v polygrafii bude dávat věcný i ekonomický smysl pouze tehdy, pokud bude prostor pro růst produktivity a úspor. Toho lze dosáhnout pouze optimalizací procesů na bázi Průmyslu 4.0. Prinect ProductionManager je přesně tím vysoce profesionálním systémem, který nám pomůže takové výzvy zvládnout.

PRINECT JE OD POČÁTKU TVOŘEN POLYGRAFY PRO POLYGRAFICKOU VÝROBU A KOMPLEXNĚ PROPOJUJE CELÝ VÝROBNÍ PROCES SE VŠEMI JEHO DETAILY.

Řiďte procesy v tiskárně efektivně!

07/01/2020

Situace v polygrafii není jednoduchá a do budoucna nebude lepší. Náklady zakázek se zmenšují, ale jejich počet roste. Rapidně také narostl počet zpracovávaných kalkulací a nabídek. Do toho vstupuje tlak na termíny, nedostatek kvalifikovaných lidí, jejichž mzdy setrvale rostou. Všechny firmy se snaží zavádět opatření vedoucí k vyšší efektivitě a dlouhodobé udržitelnosti. Heidelberg vedle automatizace strojů vidí největší potenciál v optimalizaci celé výroby pomocí systému Prinect.

Denně hledáme v tiskárně odpověď na otázku: Jak dostát požadavkům na stále menší tiskové náklady při kratších výrobních termínech a zvyšujících se cenách vstupů? A to vše tváří v tvář snižujícím se prodejním cenám tiskovin. Nastává snad doba, kdy bude třeba radikální změna obchodního a výrobního modelu v tiskárně? Jaká má být a kde s ní začít? Pokud bychom stavěli tiskárnu „na zelené louce“, vybavili bychom ji jistě nejmodernějšími stroji a řídicími systémy. Většina z nás ale potřebuje tiskárnu vnitřně změnit „za pochodu“, se stávajícím vybavením často od různých dodavatelů a z různého období technologického vývoje. Každodennost nás sice donutila založit si systém řízení zakázek, třeba postavený alespoň na tabulkovém procesoru, ale přesto nemáme zcela přehled. Řízení tiskárny tak spíš připomíná žonglování s množstvím míčků. Heidelberg má mnohaleté zkušenosti s vývojem SW pro polygrafii a díky perfektní znalosti všech procesů je Prinect od počátku tvořen polygrafy a pro polygrafickou výrobu. Prinect Production Manager tedy komplexně propojuje celý výrobní proces se všemi jeho detaily – stávající strojní vybavení, řízení zakázek a firemní zvyklosti do jednoho systému, i když jsou některé jeho části od různých výrobců. Smyslem je celé polygrafické workflow optimalizovat z hlediska kvality a výkonnosti na šesti následujících úrovních.

1.Kontakt se zákazníkem
Co nejpřesnější zadání zakázky s minimem oprav a zákaznických dotazů pomáhá zefektivnění celého procesu. Zde můžeme nepřesnou komunikací bez kontrolních mechanismů lehce přijít o celou obchodní marži.

2. Snížení počtu touchpointů
Touchpoint je místo ve výrobním workflow, kde se musíme zakázce věnovat, učinit nějaké rozhodnutí nebo s ní fyzicky manipulovat. V takový moment vzniká riziko chyby a je přerušen plynulý tok zakázky, což způsobuje časové i materiální ztráty.

3. Maximalizace vytíženosti a produktivity
Nejčastějším zdrojem především časových ztrát je nedostatečná optimalizace v řazení výrobních zakázek a žádné řešení v oblasti vytíženosti výrobních prostředků. Nepřetržitá analytika toku výroby má vliv na výrobní cenu zakázky a zajištění šibeničních dodacích termínů.

4. Optimalizace materiálových nákladů
Materiální ztráty (makulatura, zmetky) při výrobě nebo finance ležící ve skladu jsou další brzdou a závažím, a v důsledku celou zakázku výrazně prodražují.

5. Stabilita a opakovatelnost výroby
V procesu výroby just-in-time je vždy třeba dodržet nejen stejnou barevnost a kvalitu při opakovaných zakázkách, ale poslat do výroby přesně stejné podklady a informace jako u předchozí stejné zakázky.

6. Poskytování manažerských informací
Pro zodpovědné a pravdivé řízení výrobních nákladů je nezbytné získávat a analyzovat zpětnou vazbu z výroby. Tzv. business intelligence nám pomáhá vylepšovat efektivitu celého workflow.

Jak s tím vším pomůže Prinect?

Prinect Production Manager je licencovaná sada modulů, z nichž není nutné ani potřebné všechny ihned používat. Jsou připraveny „v záloze“, pomáhají v rozvoji firmy a jsou k dispozici ihned v případě potřeby. Celý systém tedy roste spolu s firmou a okamžitě reaguje na nové potřeby. Základní verze softwarového balíčku je velmi bohatá a ve většině případů postačí pro jakoukoliv merkantilní tiskárnu. Heidelberg k tomu ještě nabízí několik specializovaných modulů pro specifická odvětví polygrafie, jako je packaging nebo tisk etiket, nebo pro budoucí vyšší až plnou automatizaci výroby zakázek. Financování celé implementace Prinect Production Manageru je řešeno pronájmem dle objemu produkce – množstvím vysvícených metrů tiskových desek. Prinect Production Manager je tak vhodný i pro menší provozy, které platí méně, adekvátně své produkci. I menší uživatel má ale vždy k dispozici kompletní balík funkcí a záleží jen na něm, které využívá. Tento systém „pronájmu“ znamená jasně dané a predikovatelné náklady na základě produkce bez mimořádných investicí např. do dodatečných SW, nebo jejich upgradů. Veškeré upgrady jsou automatické a v ceně. Zákazník tak má jednou pro vždy vyřešenou otázku softwaru. Ve století, kdy probíhá všeprostupující digitalizace a automatizace, se již neobejdeme bez technologicko-řídicího systému na té nejvyšší úrovni. Podnikání v polygrafii bude dávat věcný i ekonomický smysl pouze tehdy, pokud bude prostor pro růst produktivity a úspor. Toho lze dosáhnout pouze optimalizací procesů na bázi Průmyslu 4.0. Prinect ProductionManager je přesně tím vysoce profesionálním systémem, který nám pomůže takové výzvy zvládnout.

PRINECT JE OD POČÁTKU TVOŘEN POLYGRAFY PRO POLYGRAFICKOU VÝROBU A KOMPLEXNĚ PROPOJUJE CELÝ VÝROBNÍ PROCES SE VŠEMI JEHO DETAILY.

Kontakt Heidelberg Česká republika

Vaši zprávu/dotaz zpracujeme co nejdříve. K tomu Vás poprosíme o poskytnutí některých informací.

*Tato pole jsou povinná

TO DO