Умови продажу.

Загальні умови продажу обладнання від Товариства з обмеженою відповідальністю "Гейдельберг друкарські машини Україна"

1. Основні терміни.

1.1. Обладнання – поліграфічне обладнання, що використовується для виготовлення та/або обробки поліграфічної продукції.

1.2. Клієнт або замовник - це фізична особа-підприємець або юридична особа, яка купує Обладнання шляхом подання замовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гейдельберг друкарські машини Україна" (надалі постачальник або HUA).

1.3. Під замовленням мається на увазі повна інформація про необхідне замовнику Обладнання. Замовлення надається до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гейдельберг друкарські машини Україна" виключно в письмовій формі.

1.4. HUA - це абревіатура повної назви компанії Товариства з обмеженою відповідальністю "Гейдельберг друкарські машини Україна".

2. Загальні умови.

2.1. HUA продає Замовнику, а Замовник купує у HUA Обладнання на умовах зазначених на даному Інтернет-сайті або вказаних у відповідній комерційній пропозиції чи договорі поставки. У випадку розбіжностей між умовами, що вказані на даному Інтернет-сайті та умовами, що вказані в комерційній пропозиції чи договорі поставки, переважну силу мають умови, що вказані в комерційній пропозиції чи договорі поставки.

2.2. Замовлення розміщуються шляхом надсилання їх електронним способом - на електронну адресу HUA, узгоджену в комерційній пропозиції, а у випадку відсутності комерційної пропозиції – на електронну адресу, що буде повідомлена по телефону та/або на поштову адресу HUA.

2.3. Замовлення, розміщені Замовником, приймаються HUA шляхом надсилання підтвердження у вигляді рахунку-фактури електронною поштою на електронну адресу, з якої Клієнт зробив Замовлення, або на електронну адресу Замовника, зазначеній в узгодженій комерційній пропозиції / договорі поставки. Оплата Замовником рахунку-фактури свідчить про узгодження між Замовником та HUA всіх суттєвих умов, необхідних для виконання зобов’язань, в тому числі умов щодо кількості та якості Обладнання, його вартості та умов, в тому числі, строків поставки.

3. Ціна, умови оплати.

3.1. Ціни на Обладнання вказуються в Євро або Доларах США. Гривневий еквівалент вартості Обладнання розраховується відповідно до курсу закриття Міжбанку на дату, що передує даті виставлення рахунка-фактури, якщо інші умови не узгоджено окремо.

Ціни не включають наступні витрати, за які Клієнт буде платити додатково:

 • транспортні витрати, згідно тарифів перевізника;
 • навантажувально-розвантажувальні роботи, згідно тарифів відповідного виконавця;
 • роботи з встановлення (монтажу) Обладнання, згідно тарифів HUA, що діють на дату виконання робіт.

3.2. Для можливого узгодження таких умов як, часткове відтермінування оплати, особливі умови поставки чи інше, Замовник та HUA мають укласти відповідний письмовий договір поставки. Для погодження відповідних умов та отримання актуальної редакції договору поставки у форматі doc чи pdf представник Замовника має звернутися до представника HUA з відповідним запитом шляхом надсилання електронного листа на узгоджену сторонами електронну адресу. З метою розгляду запиту Замовника представник HUA має право запросити документи, що підтверджують платоспроможність Замовника та т.п. Надсилання запиту Замовником не є гарантією надання йому права на відтермінування платежу чи т.п.

3.3. Клієнт сплачує ціну Обладнання, зазначену в поточному рахунку-фактурі, для виконання конкретного замовлення Клієнта, відповідно до узгоджених умов оплати.

3.4 Якщо Клієнт несвоєчасно або в не в повному обсязі виконує свої зобов’язання, HUA може:

 • затримати відвантаження Обладнання;
 • звернутися до суду з метою примусового стягнення заборгованості.

4. Виконання замовлення.

4.1. Доставка Обладнання здійснюється транспортними компаніями, що обрані HUA та за рахунок Замовника.

4.3. Строк поставки залежить від типу замовленого Обладнання, дня оформлення чи оплати замовлення, місця доставки та т.п.

5. Гарантія та виключення.

5.1. Якісні характеристики Обладнання відповідають характеристикам, що заявлені заводом-виробником Обладнання.

5.2. Гарантійними випадками вважаються несправності, пов'язані із заводськими дефектами деталей і вузлів Обладнання.

5.3. Гарантія включає в себе гарантійний ремонт і гарантійну заміну деталей чи вузлів Обладнання.

5.4. Порядок виконання гарантійних робіт HUA визначає самостійно, з урахуванням рекомендацій заводу-виробника Обладнання.

5.5. HUA не несе жодних гарантійних зобов'язань у разі якщо Обладнання обслуговується, ремонтується, пересувається або змінюється (доробки, модифікації), в т.ч. шляхом втручання в роботу програмного забезпечення Обладнання, Замовником або третіми особами, за дії яких HUA не відповідає.

5.6. Гарантійні зобов'язання HUA припиняються, і HUA не несе за це ніякої відповідальності, у випадку коли:

 • Обладнання експлуатувалося не у відповідності з інструкцією по його експлуатації;
 • Обладнання розпаковано не в присутності представників HUA;
 • вихід Обладнання з ладу або його пошкодження сталися з вини HUA;
 • вихід Обладнання з ладу або його пошкодження сталися через використання неякісних витратних матеріалів;
 • вихід Обладнання з ладу або його пошкодження сталися з причин невідповідності вимогам місця для установки Обладнання, недотримання режимів електрозабезпечення, технічних умов експлуатації і обслуговування Обладнання.
 • Замовник приступив до експлуатації Обладнання без підписання Сторонами Акту введення в експлуатацію Обладнання;
 • Гарантія не поширюється на швидкозношувані деталі, витратні матеріали та мастило.

У випадку виникнення протягом гарантійного терміну будь-яких несправностей Замовник зобов'язаний негайно (не пізніше 2-х робочих днів) сповістити про це HUA в телефонному режимі та обов'язково в письмовій формі поштою, з детальним описом несправностей.

6. Обмеження відповідальності.

6.1. HUA не несе відповідальність перед третіми особами та не відшкодовує будь-яку шкоду чи втрачену вигоду.

7. Інтелектуальна власність.

7.1. Замовник зобов'язується не використовувати жодну торгову марку, торговельне чи інше ім'я, що є інтелектуальною власністю HUA, її дочірніх чи материнських компаній або є власністю заводу-виробника матеріалів без попередньої письмової згоди власника інтелектуальної власності.

8. Заключні положення.

8.1 HUA може змінити дані умови, і будь-які зміни набудуть чинності з моменту, коли вони стають доступними на даному Інтернет-сайті.

8.2. Розміщуючи замовлення Замовник підтверджує, що він ознайомився з Умовами, приймає їх і зобов'язаний їх дотримуватися.

8.3. У питаннях, не передбачених даними Умовами, Сторони керуються чинним законодавством України.

Як ми можемо вам допомогти?

З нетерпінням чекаємо вашого повідомлення. Щоб ми могли швидко відреагувати на ваш запит, нам потрібна деяка інформація. *Ці поля є обов’язковими.