Magazín Heidelberg

Spoločnosť Heidelberg Praha spol. s r.o. pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a širokú odbornú verejnosť vydáva už od roku 2001 odborný magazín Heidelberg Info. Časopis prináša prehľadné informácie o dianí na polygrafickom trhu a zoznamuje verejnosť s technológiami polygrafickej výroby spoločnosti Heidelberg. Teraz prichádza magazín aj na slovenský trh.

Pokiaľ máte záujem o pravidelné bezplatné zasielanie výtlačku časopisu Heidelberg Info, kontaktujte nás na emailovej adrese: marketing.sk@heidelberg.com a časopis Vám bude pravidelne zasielaný poštou.
(Pre zaradenie medzi odberateľov časopisu Heidelberg Info nám, prosím, oznámte presný názov spoločnosti, meno a priezvisko, funkciu vo firme, adresu, telefón, emailovú adresu. Ďakujeme.)

Ďalšie informácie