Ochrana osobných údajov.

Spoločnosť Heidelberg Slovensko, s.r.o. (ďalej Heidelberg) si veľmi váži návštevníkov svojich webových stránok. Jedným z pilierov vzťahu Heidelbergu voči návštevníkom webových stránok www.heidelberg.sk je korektný prístup pri získavaní a spracovaní citlivých údajov.

Pre využitie niektorých služieb poskytovaných spoločnosťou Heidelberg je návštevník webových stránok www.heidelberg.sk vyzvaný k akceptácii podmienok o získavaní a spracovávaní osobných údajov.

Návštevník týmto udeľuje súhlas k spracovaniu a uchovávaniu svojich osobných údajov za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení a zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú.

Svojim súhlasom návštevník potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné a potvrdzuje, že bol pred udelením predmetného súhlasu poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu. Návštevník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky vykonáva dozor a kontrolu spracúvania osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava; email: statny.dozor@pdp.gov.sk; telefón: +421 2 3231 3220.

Návštevník je kedykoľvek oprávnený takýto súhlas odvolať písomným oznámením na adresu spoločnosti Heidelberg (to neplatí pre prípady, kedy prichádza k spracovaniu osobných údajov na základe povinnosti stanovenej zvláštnymi právnymi predpismi).

Spoločnosť Heidelberg Slovensko, s.r.o. sa zaväzuje nakladať so zverejnenými údajmi citlivo a zaistiť ochranu proti ich nežiadúcemu šíreniu.

Kompletné znenie zásad spracovania a ochrany osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) nájdete tu: GDPR Informácie

Použitie záznamov cookies v našej marketingovej / emailovej komunikácii

Pokiaľ sa rozhodnete pre odoberanie newsletter od spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG alebo iných marketingovo orientovaných emailov, budete sťahovať obrázky alebo kliknete na odkaz z týchto emailov, bude táto informácia automaticky zaznamenaná na našom serveri v Nemecku a použitá pre našu štatistiku. Tieto štatistky nám pomáhajú vylepšovať pre Vás obsah podobných marketingovo orientovaných emailov a newsletter.

Pokiaľ nesúhlasíte s uchovávaním týchto informácií a ich použitím pre štatistické účely, môžete sa odhlásiť od odoberania newsletter a ostatných marketingovo orientovaných emailov kliknutím na tento odkaz: kliknite sem

Ďalšie informácie

 • Výrobky a služby

  Od prípravy tlače až po dokončujúce spracovanie, či ide o klasickú ofsetovú, digitálnu alebo špeciálne použitie ako je UV-tlač, objavte výrobky a služby na www-stránke našej centrály.

 • Heidelberg služby

  Všetky služby sú navrhované tak, aby pomáhali printmédiovým spoločnostiam posilnit' a rozšírit' svoju výkonnost' a konkurencieschopnost' v dlohodobom horizonte.
  Viac

 • promo_prinect_box

  Prinect

  Prinect integruje existujúce a novo vyvinuté produkty počas celého produkčného workflow činností.
  Viac