TO DO

Magazín Heidelberg

Spoločnosť Heidelberg Praha spol. s r.o. pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a širokú odbornú verejnosť vydáva už od roku 2001 odborný magazín Heidelberg Info. Časopis prináša prehľadné informácie o dianí na polygrafickom trhu a zoznamuje verejnosť s technológiami polygrafickej výroby spoločnosti Heidelberg. Teraz prichádza magazín aj na slovenský trh.

Pokiaľ máte záujem o pravidelné bezplatné zasielanie výtlačku časopisu Heidelberg Info, kontaktujte nás na emailovej adrese: marketing.sk@heidelberg.com a časopis Vám bude pravidelne zasielaný poštou.
(Pre zaradenie medzi odberateľov časopisu Heidelberg Info nám, prosím, oznámte presný názov spoločnosti, meno a priezvisko, funkciu vo firme, adresu, telefón, emailovú adresu. Ďakujeme.)

Ďalšie informácie

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information.

*These fields are required.