TO DO

Firma

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
IČO: 17 336 520
DIČ: 2020297730
IČ DPH: SK2020297730
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 2102/B.

Bratislava
Sídlo spoločnosti Heidelberg Slovensko sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v Polus Tower II na 7.poschodí.

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 63 81 06 30
Fax: +421 2 63 81 06 32
E-mail: info.sk@heidelberg.com
Mapa: Bratislava

map

Ďalšie informácie

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.