TO DO

Profil spoločnosti

Heidelberg Slovensko, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs GmbH a je na Slovensku výhradným predajcom tlačových strojov, zariadení pre prípravu tlače a dokončujúceho spracovania značiek Heidelberg, Polar, Theisen & Bonitz a spotrebných materiálov.

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG bola založená v roku 1850 a stále je trvalým partnerom polygrafického priemyslu. Stroje so značkou Heidelberg vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových trhoch a to najmä vďaka dokonalému dielenskému spracovaniu a technickým inováciam, ktoré so servisným zázemím prinášajú zákazníkovi vysokú produktivitu a spoľahlivosť.

Heidelberg poskytuje riešenia všetkých technologických procesov grafického odvetvia - od prípravy tlače vrátane záznamu obrazu cez dokonalú tlač a knihárske spracovanie až po digitálny workflow, ktorý tieto procesy riadi. Každý, v akomkoľvek segmente grafického priemyslu, má možnosť postaviť riešenie svojho podnikania vďaka zohraným technológiam, na mieru navrhnutým zostavám a servisným zárukám od firmy Heidelberg.

{{ media.alt }}

Ďalšie informácie

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.