Ziņas

Jaunākās ziņas

Jaunā reģionālā struktūra
Pārmaiņas Heidelberg reģionālajā struktūrā: Baltijas reģionālais centrs turpmāk būs Londonā, Esa Sārinens dodas pensijā, Baltijas filiāles turpmāk vadīs Sauļus Liutkevičus, Somijā...
Lasīt vairāk
Heidelberg Somijā atzīmē simtgadi
Pirms 100 gadiem Somijā darbību uzsāka akciju sabiedrība Papyrus. Heidelberg Finland jeb, precīzāk, Heidelberg Baltic Finland OÜ Somijas filiāle ir tiešs Papyrus pēctecis.
Lasīt vairāk
Organizational changes at Heidelberg Baltic Finland OÜ
Heidelberg Baltic Finland OÜ Managing Director Mr. Jarkko Saastamoinen will leave the Company, starting from 05.03 2018. From the same date, Mr. Esa Saarinen will act as the Managing Director.
Lasīt vairāk
Attention! Uwaga! Huomio! Tähelepanu! Dėmesio!
Our legal and postal address has been changed, although we have not moved at all. We are in same office and warehouse is exactly in same place.
Lasīt vairāk

Vairāk informācijas

Contact Heidelberg Latvia

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information.

*These fields are required.

TO DO