Prognos: Högsta orderstocken på tio år

28.06.2022

Försiktig optimism rapporterar Heidelberg inför det nya räkenskapsåret 2022/23. Koncernens orderstock på cirka 900 miljoner euro den 31 mars 2022 är den högsta på tio år.

Liksom alla tillverkningsföretag står Heidelberg inför kraftiga ökningar av material-, energi-, logistik- och personalkostnader, vilket sannolikt kommer att leda till prisjusteringar. Men tack vare betydande effektivitetsförbättringar är Heidelberg-koncernen ändå säker på att kunna öka försäljningen från 2,18 miljarder euro till cirka 2,3 miljarder euro under räkenskapsåret 2022/23 och öka rörelseresultatet med minst 8 procent.

Läs mer på "Sign&Print"

Prognos: Högsta orderstocken på tio år

28.06.2022

Försiktig optimism rapporterar Heidelberg inför det nya räkenskapsåret 2022/23. Koncernens orderstock på cirka 900 miljoner euro den 31 mars 2022 är den högsta på tio år.

Liksom alla tillverkningsföretag står Heidelberg inför kraftiga ökningar av material-, energi-, logistik- och personalkostnader, vilket sannolikt kommer att leda till prisjusteringar. Men tack vare betydande effektivitetsförbättringar är Heidelberg-koncernen ändå säker på att kunna öka försäljningen från 2,18 miljarder euro till cirka 2,3 miljarder euro under räkenskapsåret 2022/23 och öka rörelseresultatet med minst 8 procent.

Läs mer på "Sign&Print"

Kontakta Heidelberg Sverige

Vi ser fram mot er fråga. För att snabbt kunna ge svar på din förfrågan behöver vi lite information.

*Dessa fält är obligatoriska.

Obtain an offer