Jaakkoo-Taaralle Heidelberg Speedmaster XL 75

26.04.2018

Jaakkoo-Taara on päättänyt investoida uuteen huipputehokkaaseen Speedmaster XL 75 -koneeseen, jossa on 7 painoyksikköä ja lakkayksikkö.

Pakkauspainamiseen erikoistuneessa Jaakkoo-Taarassa valtaosa painotöistä sisältää Pantone-värisävyjä. Perinteisesti nämä värit on pitänyt aina vaihtaa koneeseen kutakin painotyötä varten, mikä on vienyt aikaa ja aiheuttanut työtä ennen muuta koneen pesujen muodossa. Heidelberg Multicolor -tekniikka pystyy toistamaan jopa 95 prosenttia Pantone-sävyistä vain seitsemää vakioväriä käyttäen. Tämä nopeuttaa töiden vaihtoa oleellisesti ja tuo toimintaan lisää joustavuutta.

Koneen uusinta oli ajankohtainen

Jaakkoo-Taaran vanha 5-värinen Speedmaster CD 74 on tullut siihen ikään, että sen vaihtaminen uuteen on ajankohtaista. Jaakkoo-Taaralla on runsaasti kokemusta XL-sarjasta, joten oli luontevaa valita uusi kone samasta perheestä.

 • Ajattelimme aluksi 5- tai 6-väristä konetta, mutta keskustelimme Heidelbergin kanssa heidän Multicolor-tekniikastaan, sanoo Jaakkoo-Taaran toimitusjohtaja Thomas Brusila.
 • Meillä aika tyypillinen painotuote on sellainen, jossa on paljon Pantone-sävyjä tai nelivärikuvan lisäksi yksi tai useampi Pantone-sävy, ehkä jokin asiakkaan brändiväri.
 • Saman tuoteperheenkin sisällä juuri tuo Pantone-sävy on usein se, joka erottaa tuoteperheen jäsenet toisistaan. Joudumme siis pesemään koneen ja vaihtamaan värin, vaikka painamme saman asiakkaan eri tuotteiden pakkauksia peräkkäin. Ajatuksemme on, että Multicolor-tekniikan avulla voimme välttää tiheään toistuvat pesut.
 • Päädyimme 7-väriseen lakkayksiköllä varustettuun koneeseen, jolla pääsemme käytännössä testaamaan tekniikan toimivuutta ja hankkimaan siitä todellisen elämän kokemuksia.

Tuottavuutta tuotannon vakioinnilla

 • Asiakkaat haluavat työnsä entistä nopeammin ja joskus myös kiiretöitä pyrkii aikaisemmin aikataulutetun tuotannon väliin, sanoo Brusila.
 • Meille on hyvin merkityksellistä löytää uusia keinoja, joiden avulla saamme työt läpi tuotannosta entistä nopeammin ja ennen muuta joustavammin. Selvää tietysti on, että nopeus ja joustavuus myös helpottavat kustannuspaineita.

Jaakkoo-Taaralla on jo vuosia tehty töitä asioiden vakioimiseksi ja töiden hallinnan siirtämiseksi mahdollisimman pitkälle digitaaliseen muotoon. Yksi esimerkki tästä on lähes neljä vuotta sitten käynnistetty ”Sähköinen Värikirja” -projekti. Sen tehtävä on määrittää digitaalisesti Pantone-värien arvot. Värien määrittely perustuu spektrofotometrillä tehtyyn mittaukseen, joka antaa kustakin väristä numeerisen Lab-arvon. Tämä projekti toimii hyvässä synergiassa Multicolor-teknologian kanssa.

 • Myös uusi kone on varustettu inline-värinmittauksella, jatkaa Brusila.
 • Koneperheemme on nyt harmonisoitu ja kaikki koneet tuottavat samanlaisen lopputuloksen. Uutta konetta on tarkoitus käyttää hyvin pitkälle seitsemän prosessivärin moodissa. Siltä osin kuin spottivärejä on jatkossa tarvetta käyttää, ohjataan ne työt muille koneille.

Muutokseen pitää sopeutua ajoissa

Maailma etenee Brusilan mielestä vääjäämättä vakioinnin ja digitaalisuuden suuntaan, kuten niin monista esimerkeistä voimme nähdä. Peruspainamisessa offset on edelleen tehokkain menetelmä, mutta pienissä painoksissa ja muuttuvan tiedon painamisessa digitaalipainokoneet ja mustesuihkutulostimet raivaavat itselleen yhä lisää osuutta. Oleellista on aina työnkulkuratkaisujen ja koko tuotannon digitaalinen hallinta.

Brusilan mukaan Jaakkoo-Taara kävi Heidelbergin kanssa keskusteluja myös Primefire-koneesta, joka käyttää periaatteessa samaa Multicolor-tekniikkaa, vain mustesuihkutekniikkaan sovellettuna. Uuden koneen tarve oli kuitenkin sen verran kiireellinen, että heillä ei ollut aikaa odottaa laajempien kokemusten kertymistä Primefirestä.

 • Investointi uuteen koneeseen oli meille monella tavalla ajankohtainen, sanoo Brusila.
 • Kun Multicolor-tekniikka sitten tuli esille ja saimme sen toimivuudesta kohtuullisen hyvä käsitykset, ajattelimme, että yksi tai kaksi lisäyksikköä koneessa on kertyvän kokemuksen arvoinen.
 • On selvää, että Multicolor-tekniikka auttaa meitä tuottamaan entistäkin korkealaatuisempia kuvia, koska seitsemällä värillä saamme painettua entistä laajemman väriavaruuden. Pantone-värien korvaamisesta prosessiväreillä meillä oli jo jonkin verran kokemusta. Rasteroimalla tuotettu väri saattaa näyttää silmälle erilaiselta kuin kompakti spottiväri, vaikka Delta E -poikkeama olisi hyvin pienikin.
 • Uuteen investointiin ei kuitenkaan liity merkittäviä riskejä. Jos Multicolorilla tuotetut Pantone-sävyt eivät jossakin tilanteessa riitä, voimme aina tarvittaessa ajaa spottivärejä myös uudella koneella. Koneen tarjoamat mahdollisuudet tuotannon vakioimiseen ja joustavuuden lisääntymiseen ovat kuitenkin niin merkittävät, että halusimme lähteä edelleen kehittämään ja keräämään kokemusta menetelmästä.

Multicolor vähennetään erikoisvärien käyttöä

PMS- tai ns. spottivärit ovat kalliita. Tämä vanha sanonta koskee asiakkaita, mutta ennen muuta painotaloja. Kysymys ei ole siitä, että itse painovärit olisivat merkittävästi kalliimpia kuin magenta, syaani tai keltainen. Oleellista on se, että käytännössä jokaisen spottivärityön jälkeen värikaukalo pitää tyhjentää väristä ja väritelasto pestä.

Pakkauspainojen käytössä on perinteisesti ollut 6-värisiä lakkayksiköllä varustettuja suoria koneita. Nykyisin trendi on kohti 7- tai 8-värisiä koneita, jolloin voidaan hyödyntää Multicolor-tekniikkaa. Multicolorin ansiosta spottivärien käyttöä voidaan merkittävästi vähentää, koska tällä tekniikalla saavutetaan useimmissa tapauksissa haluttu lopputulos.

Heidelbergin Multicolor-teknologia kattaa noin 95 prosenttia Pantone-väriavaruudesta, käyttäen seitsemää prosessiväriä, jotka ovat normaalit CMYK-väit sekä oranssi, vihreä ja violetti. Spottivärien korvaaminen ohjelmallisesti muodostetuilla seitsemän prosessivärin sävyillä avaa mahdollisuuden merkittävään ajansäästöön ja joustavuuden lisääntymiseen varsinkin pakkauspainamisessa.

Prinect Multicolor -ohjelmisto toimii saumattomasti Heidelberg Prinect -työnkulussa ja se voidaan liittää myös kolmansien valmistajien pakkaustuotannon työnkulkuun. Ohjelmisto muuntaa kaikki pdf-dokumentin sisältämät spottivärit Multicolor-prosessiväreiksi. Sen jälkeen käyttäjä saa nähtäväkseen esikatselukuvan, joka näyttää Multicolor-värien ja alkuperäisten spottivärien vertailun, sekä laskennallisen värien mahdollisen poikkeaman Delta E -arvon.

Jaakkoo-Taaralle Heidelberg Speedmaster XL 75

26.04.2018

Jaakkoo-Taara on päättänyt investoida uuteen huipputehokkaaseen Speedmaster XL 75 -koneeseen, jossa on 7 painoyksikköä ja lakkayksikkö.

Pakkauspainamiseen erikoistuneessa Jaakkoo-Taarassa valtaosa painotöistä sisältää Pantone-värisävyjä. Perinteisesti nämä värit on pitänyt aina vaihtaa koneeseen kutakin painotyötä varten, mikä on vienyt aikaa ja aiheuttanut työtä ennen muuta koneen pesujen muodossa. Heidelberg Multicolor -tekniikka pystyy toistamaan jopa 95 prosenttia Pantone-sävyistä vain seitsemää vakioväriä käyttäen. Tämä nopeuttaa töiden vaihtoa oleellisesti ja tuo toimintaan lisää joustavuutta.

Koneen uusinta oli ajankohtainen

Jaakkoo-Taaran vanha 5-värinen Speedmaster CD 74 on tullut siihen ikään, että sen vaihtaminen uuteen on ajankohtaista. Jaakkoo-Taaralla on runsaasti kokemusta XL-sarjasta, joten oli luontevaa valita uusi kone samasta perheestä.

Tuottavuutta tuotannon vakioinnilla

Jaakkoo-Taaralla on jo vuosia tehty töitä asioiden vakioimiseksi ja töiden hallinnan siirtämiseksi mahdollisimman pitkälle digitaaliseen muotoon. Yksi esimerkki tästä on lähes neljä vuotta sitten käynnistetty ”Sähköinen Värikirja” -projekti. Sen tehtävä on määrittää digitaalisesti Pantone-värien arvot. Värien määrittely perustuu spektrofotometrillä tehtyyn mittaukseen, joka antaa kustakin väristä numeerisen Lab-arvon. Tämä projekti toimii hyvässä synergiassa Multicolor-teknologian kanssa.

Muutokseen pitää sopeutua ajoissa

Maailma etenee Brusilan mielestä vääjäämättä vakioinnin ja digitaalisuuden suuntaan, kuten niin monista esimerkeistä voimme nähdä. Peruspainamisessa offset on edelleen tehokkain menetelmä, mutta pienissä painoksissa ja muuttuvan tiedon painamisessa digitaalipainokoneet ja mustesuihkutulostimet raivaavat itselleen yhä lisää osuutta. Oleellista on aina työnkulkuratkaisujen ja koko tuotannon digitaalinen hallinta.

Brusilan mukaan Jaakkoo-Taara kävi Heidelbergin kanssa keskusteluja myös Primefire-koneesta, joka käyttää periaatteessa samaa Multicolor-tekniikkaa, vain mustesuihkutekniikkaan sovellettuna. Uuden koneen tarve oli kuitenkin sen verran kiireellinen, että heillä ei ollut aikaa odottaa laajempien kokemusten kertymistä Primefirestä.

Multicolor vähennetään erikoisvärien käyttöä

PMS- tai ns. spottivärit ovat kalliita. Tämä vanha sanonta koskee asiakkaita, mutta ennen muuta painotaloja. Kysymys ei ole siitä, että itse painovärit olisivat merkittävästi kalliimpia kuin magenta, syaani tai keltainen. Oleellista on se, että käytännössä jokaisen spottivärityön jälkeen värikaukalo pitää tyhjentää väristä ja väritelasto pestä.

Pakkauspainojen käytössä on perinteisesti ollut 6-värisiä lakkayksiköllä varustettuja suoria koneita. Nykyisin trendi on kohti 7- tai 8-värisiä koneita, jolloin voidaan hyödyntää Multicolor-tekniikkaa. Multicolorin ansiosta spottivärien käyttöä voidaan merkittävästi vähentää, koska tällä tekniikalla saavutetaan useimmissa tapauksissa haluttu lopputulos.

Heidelbergin Multicolor-teknologia kattaa noin 95 prosenttia Pantone-väriavaruudesta, käyttäen seitsemää prosessiväriä, jotka ovat normaalit CMYK-väit sekä oranssi, vihreä ja violetti. Spottivärien korvaaminen ohjelmallisesti muodostetuilla seitsemän prosessivärin sävyillä avaa mahdollisuuden merkittävään ajansäästöön ja joustavuuden lisääntymiseen varsinkin pakkauspainamisessa.

Prinect Multicolor -ohjelmisto toimii saumattomasti Heidelberg Prinect -työnkulussa ja se voidaan liittää myös kolmansien valmistajien pakkaustuotannon työnkulkuun. Ohjelmisto muuntaa kaikki pdf-dokumentin sisältämät spottivärit Multicolor-prosessiväreiksi. Sen jälkeen käyttäjä saa nähtäväkseen esikatselukuvan, joka näyttää Multicolor-värien ja alkuperäisten spottivärien vertailun, sekä laskennallisen värien mahdollisen poikkeaman Delta E -arvon.

Contact Heidelberg Finland

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information.

*These fields are required.

TO DO