ได้รับข้อเสนอ

การบำรุงรักษาด้านซอฟต์แวร์

  • จัดให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน
  • ติดตั้ง พร้อมการปรับตั้งค่าพื้นฐานต่างๆอย่างสมบูรณ์ สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
  • แนะนำการใช้งานที่เหมาะสม
  • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออน์ไลน์ และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

มีความทันสมัยอยู่เสมอ

สัญญาการบำรุงรักษาซอฟแวร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามคว่มต้องการของท่านนี้ จะทำให้ท่านแน่ใจว่า ท่านจะได้รับการอัพเดตซอฟแวร์ให้ทันสมัยเสมอ โดยในแต่ละขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนไป ได้ถูกตรวจสอบ ให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของบุคคล ที่สามก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*