ได้รับข้อเสนอ

การให้บริการระยะไกล

  • บริการช่วยเหลือทางไกลในรูปแบบต่างๆ : การแก้ไขปัญหาระยะไกล, การช่วยเหลือแนะนำในการใช้งาน, การให้บริการติดตามระยะไกล และการตรวจวิเคราะห์ระยะไกล
  • การเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญของไฮเดลเบิร์กทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้ง 7 วันในทุกสัปดาห์
  • การให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่ดีขึ้น
  • พบว่า 70% ของปัญหาด้านอิเล็คทรอนิกส์ที่ส่งมายังศูนย์บริการ สามารถได้รับการแก้ไขจากระยะไกลได้
  • ปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของPrinect/CtP กว่า 90% ถูกแก้ไขจากบริการระยะไกลได้

บริการให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การให้บริการระยะไกลเป็นการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำจากทีม ผู้เชี่ยวชาญได้โดยทันที โดยอาศัยระบบปฏิบัติการ ชอฟแวร์ Prinect บนเครื่องไฮเดลเบิร์กนั้น จะถูกติดตั้งฟังก์ชั่นรองรับการให้บริการแบบระยะไกล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการขอความช่วยเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยทันทีที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้รับคำร้องขอส่งผ่านไปยังศูนย์บริการไฮเดลเบิร์ก ทีมงานจึงจะได้รับการอนุญาตให้ความช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*