ได้รับข้อเสนอ

การให้บริการติดตามผ่านระบบทางไกล

  • ระบบจะแจ้งเตือนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องจะหยุดทำงาน โดยไม่ได้คาดหมาย
  • สามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการรับบริการ
  • ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุงและเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น

การเฝ้าตรวจสอบ ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กำลังการผลิตที่สูงสุด

ขอบคุณฟังก์ชั่นของการตรวจติดตามระยะไกล ทำให้ทีมงานของไฮเดลเบิร์กสามารถทำการตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของระบบการทำงานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ผ่านส่วนควบคุม Prinect Press Center ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย โดยสามารถตรวจพบความผิดปกติเบื้องต้นได้ หากระบบตรวจ พบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของไฮเดลเบิร์ก จะประเมินข้อมูลและสรุปไว้ในรูปแบบของรายงาน การตรวจวิเคราะห์ โดยรายงานนี้จะถูกนำมาประเมินร่วมกันในการบริการครั้งต่อไป จุดมุ่งหมายคือเพื่อช่วย ลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรอย่างไม่คาดคิด ด้วยการรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อวางแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในการให้บริการครั้งนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้การตรวจติดตามระยะไกล (Remote monitoring) จะได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วย สำหรับลูกค้าที่ ต้องการเครื่อง ที่มีความสามารถตอบสนองในการทำงานสูงเป็นพิเศษ และสามารถวางใจเชื่อมั่นในแผนงานการผลิต ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การให้บริการตรวจติดตามระยะไกล (Remote monitoring)นี้ นับเป็นวิธี ที่น่าสนใจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*