ได้รับข้อเสนอ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  • การตรวจเช็คเครื่องจักรจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของ ไฮเดลเบิร์ก ทุกๆ 6 ถึง 12 เดือน
  • การซ่อมบำรุงจะดำเนินการตามลำดับรายการตรวจเช็คโดยละเอียด
  • การหล่อลื่นและการปรับแต่ง
  • การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สึกหรอตามความจำเป็น
  • การดูแลซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 23%

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ราบรื่นและสะดวกมากขึ้น

จะเห็นว่าการดูแลเชิงป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขรักษาภายหลัง และยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วย เรามีรายการ การตรวจเช็คพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักรของ ไฮเดลเบิร์ก ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การตรวจเช็ค เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ท่านวางใจและมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะรวมถึง การตรวจประเมิน การปรับแต่งและการเปลี่ยน อุปกรณ์อะไหล่ตามระยะเวลา

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*