ได้รับข้อเสนอ

เคล็ดลับที่ 9
เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ Saphira สำหรับระบบ LE UV & LED UV

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี UV เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในตลาด แต่สำหรับเทคโนโลยีระบบ LED UV นั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในโรงพิมพ์เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ระบบนี้มีข้อดีที่ทำให้โรงพิมพ์สามารถสร้างความได้เปรียบในการพิมพ์ให้เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ ในขั้นตอนการพิมพ์ อาทิ หมึกพิมพ์, น้ำยาล้างทำความสะอาด, น้ำยาฟาวน์เท่นและผ้ายาง เป็นต้น

ด้วยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้พัฒนาระบบอบแห้ง LE UV & LED UV เป็นของตนเอง ดังนั้นเราก็ยังได้มีปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์เพื่อให้เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยระบบนี้โดยเฉพาะ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานสำหรับระบบ LED UV อย่างครบวงจร

{{ media.alt }}
 saphira-for-le-leduv-free-info-kit

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังนี้

•Saphira LE UV & LED UV coatings,

•Saphira Wash-up cloths,

•Saphira press chemistry for LE UV & LED UV printing,

และเอกสาร Whitepaper "Everything you need to know to get started with LE UV/LED UV".

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด
heidelberg-saphira-anniversary-party-kickoff
เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*