เคล็ดลับที่ 8
สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นกับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารของคุณ

น้ำยาเคลือบ
Saphira Low Migration

บรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับสินค้าที่บรรจุข้างใน
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้นมาเป็นอันดับแรก
แต่ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์อาหารก็ควรมีลูกเล่นที่แปลกใหม่เพิ่มเติมเข้าไป
เพื่อช่วยให้สินค้านั้นได้รับความสนใจมากขึ้นด้วย

ด้วยตัวเลขความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับภาคครัวเรือนมีจำนวนมากขึ้น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงกระบวนการผลิตที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าประเภทอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายที่จะถ่ายทอดไปยังอาหารได้

composition-saphira-lowmigration-1

นั่นคือเหตุผลที่ไฮเดลเบิร์กกำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบ Saphira Low Migration ทั้งวอเตอร์เบสและยูวีสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ ที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบการเคลือบทั้งการเคลือบแบบอินไลน์, ออฟไลน์, หรือการเคลือบ 2 ชั้นกับน้ำยาไพรเมอร์ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • ไม่มีกลิ่น
  • ได้ผลผลิตสูงเนื่องจากน้ำยาเคลือบมีปฏิกิริยาต่อวัสดุพิม พ์ที่ดี
  • ไม่ส่งผลต่อสินค้าในบรรจุภัณฑ์
  • ไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตราย

แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด
heidelberg-saphira-anniversary-party-kickoff