ได้รับข้อเสนอ

องค์กรวิจัย Smithers Pira เปิดเผยว่า​ เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กมีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม​ และมีต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นต่ำที่สุด

รายงานขององค์กรวิจัยชั้นนำของโลก Smithers Pira (สมิธเธอร์ส ไพร่า) ระบุว่า “ความสามารถในการผลิตที่แท้จริงของเครื่องพิมพ์ระบบออตเซตป้อนแผ่นมือสอง“ เมื่อวิเคราะห์จากจำนวนแผ่นพิมพ์ที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์มือสองเกือบ 450 เครื่องที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีจากค่ายผู้ผลิตที่แตกต่างกัน 5 บริษัท โดยค่าเฉลี่ยจากทุกขนาดแพลตฟอร์มพบว่าเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กมีความสามารถในการผลิตเหนือกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแผ่นพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทั้งหมดในทุกขนาด ไฮเดลเบิร์กได้ติดต่อองค์กรเพื่อจัดทำรายงานฉบับนี้

เพิ่มผลกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิต

เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 26 – 52% สูงกว่ากำลังการผลิตจากเครื่องพิมพ์ค่ายอื่นๆ ทั้ง 3 ขนาดแพลตฟอร์ม​

การศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์ขนาด B1, B2 และ B3 พบว่าจำนวนแผ่นพิมพ์โดยผลเฉลี่ยต่อปีของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตรายอื่นๆ และในส่วนของเครื่องพิมพ์ขนาด B1 (40-41 นิ้ว) จำนวนแผ่นพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก รุ่น Speedmaster CD 102 และ Speedmaster XL 105/106 มีค่าเฉลี่ย 36% ซึ่งสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นในขนาดเดียวกัน​

ต้นทุนการผลิตต่อแผ่นต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กกับเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นๆ

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแผ่นพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทั้งหมดในทุกขนาด ในกรณีของเครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster XL 105/106 มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องพิมพ์ของค่ายอื่นๆ นอกจากนี้แบบจำลองต้นทุนขององค์กร Smithers Pira ยังระบุอีกว่าต้นทุนการผลิตลดลงต่อการพิมพ์ 1,000 แผ่น​

โอกาสการสร้างผลกำไรเมื่อผลิตงานด้วยเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กจึงสูงกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของค่ายอื่นๆ​

“สิ่งที่ได้จากการศึกษานี้พิสูจน์ได้ว่า การซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จากบริษัทอื่นๆที่มีราคาซื้อที่ถูกกว่า นั่นหมายความว่าท่านจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าในการผลิตงานต่อแผ่น แม้ว่าเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กอาจมีราคาที่สูงกว่า 25% แต่เครื่องไฮเดลเบิร์กจะแค่ผลิตงานพิมพ์เพิ่มขึ้นอีกเพียง 8.7% ก็จะสามารถปรับลดความต่างด้านราคาเมื่อเทียบกับเครื่องจากค่ายอื่น” กล่าวโดย มร. แอนดี้ เร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไฮเดลเบิร์กสำนักงานใหญ่​

องค์กรวิจัย Smithers Pira ได้สรุปว่า “ประสิทธิภาพในการผลิตที่เหนือกว่านี้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทำกำไรด้วยเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นในการแข่งขันเป็นอย่างมาก”​

ท่านสามารถอ่านรายงานขององค์กร Smithers Pira ได้ที่ ​
https://www.smitherspira.com/resources/2017/october/white-paper-sheetfed-litho-presses

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ​
คุณวีรนุช บารมีรังสิกุล ​
โทร +662 6106219 ​
อีเมล weeranuch.barameerungsikul@heidelberg.com

ต้องการให้ทีมงานไฮเดลเบิร์กติดต่อกลับ
โปรดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ขนาด B1
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*