ได้รับข้อเสนอ

ข่าวสาร

การสื่อสารระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้ามุ่งไปสู่รูปแบบเฉพาะเจาะจงและผ่านช่องทางดิจิทัล
วงจรนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด
ดูข้อมูลในภาพรวม
นวัตกรรมเครื่องพับ Stahlfolder
รุ่น TH 82-P และ KH 82-P
เหนือชั้นทั้งด้านการเพิ่มยอดผลผลิตและการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น
ดูข้อมูลในภาพรวม
ท่ามกลางวิกฤต Coronavirus ทั่วโลก การเชื่อมต่อทางดิจิทัล (Digital Interface) ระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้านั้นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)

ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการในทุกภาคส่วนครอบคลุมการพิมพ์ทั้งคอมเมอร์เชียล บรรจุภัณฑ์ และฉลาก

ดูข้อมูลในภาพรวม
เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของบริษัท
เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ป (Bertelsmann Printing Group-BPG) ตัดสินใจเซ็นต์สัญญาใช้ผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบของโมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของ BPG ได้แก่ ที่โรงพิมพ์มอนมีเดีย (Mohn Media) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฮิชเบิร์ก (Höchberg) และโรงพิมพ์โวเกลดรุ๊ค (Vogel Druck) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวุสเบิร์ก (Würzburg) “เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการผลิตโดยการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีนี้ ความร่วมมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้โมเดล Subscription เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าในระยะเวลา 5 ปีนี้ ไฮเดลเบิร์กจะดูแลรับผิดชอบทั้งในเรื่องศักยภาพการผลิตและความพร้อมใช้งานของเครื่อง” ดร.นิคลาส ดาริจชุ๊ค (Niklas Darijtschuk) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) ของ BPG กล่าว
ดูข้อมูลในภาพรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*