ติดต่อ

ได้รับข้อเสนอ

เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของบริษัท

11/03/2563

  • มอนมีเดียและโวเกลดรุ๊กทั้งสองโรงพิมพ์คาดการณ์ถึงผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดียิ่งขึ้น
  • เป้าหมายของสององค์กรคือ “ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
  • เครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster XL 106 ที่ใช้ระบบอัตโนมัติระดับสูงนี้จะแทนที่เครื่องพิมพ์ของแบรนด์อื่นที่โรงพิมพ์ทั้ง 2 แห่ง

เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ป (Bertelsmann Printing Group-BPG) ตัดสินใจเซ็นต์สัญญาใช้ผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบของโมเดล Subscription ที่โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งของ BPG ได้แก่ ที่โรงพิมพ์มอนมีเดีย (Mohn Media) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฮิชเบิร์ก (Höchberg) และโรงพิมพ์โวเกลดรุ๊ค (Vogel Druck) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวุสเบิร์ก (Würzburg) “เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการผลิต โดยการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ความร่วมมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้โมเดล Subscription เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าในระยะเวลา 5 ปีนี้ ไฮเดลเบิร์กจะดูแลรับผิดชอบทั้งในเรื่องศักยภาพการผลิตและความพร้อมใช้งานของเครื่อง” ดร.นิคลาส ดาริจชุ๊ค (Dr. Niklas Darijtschuk) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) ของ BPG กล่าว

การตกลงครั้งนี้เป็นบทสรุปหลังจากที่ได้เจรจาหารือกันหลายครั้งและจากทุกรอบการประชุมที่เข้มข้นซึ่งครอบคลุมในทุกรายละเอียด อาทิ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของทั้งสองโรงพิมพ์ ข้อมูลตัวเลข โครงสร้างลักษณะงานเพื่อการจัดพิมพ์โดยระบบออฟเซต เหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ประเมินผลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้โรงพิมพ์ทั้งสองแห่งเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและการวางรูปแบบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของบริษัท “นับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่ง เรามีความยินดีที่เบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ปเลือกใช้โมเดล Subscription และเราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ BPG” ศาสตราจารย์ ดร. อูลริช.เฮอร์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล (Chief Digital Officer) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของไฮเดลเบิร์กที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโซลูชั่นส์ Lifecycles กล่าว “โรงพิมพ์มากมายต่างตระหนักว่าผลกำไรที่ได้รับจะไม่ได้เพียงขึ้นอยู่กับศักยภาพในการผลิต แต่ยังเกี่ยวข้องกับเวลาที่ใช้ในแต่ละรอบการผลิต ปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนที่ทำให้ BPG ตัดสินใจเลือกใช้โมเดล Subscription นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงของไฮเดลเบิร์กที่มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ยังได้แก่วิธีการควบคุมกระบวนการทำงาน ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ลำดับของขั้นตอนการผลิตงานแบบอัตโนมัติ โมเดล Subscription ได้ส่งมอบสิ่งที่ทุกคนกำลังต้องการด้วยเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือความเสถียรในการผลิตงานด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดียิ่งขึ้นตลอดอายุการใช้งานเครื่อง ซึ่งจะส่งมอบทั้งผลกำไรในระยะยาวและได้รับความคุ้มทุนจากการลงทุนเครื่องพิมพ์ได้ในเวลาที่รวดเร็ว

การพิมพ์งานที่วางใจได้ด้วยผลงานพิมพ์ที่คงคุณภาพงานได้อย่างสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับเบอร์เทลส์แมนน์พริ้นติ้งกรุ๊ป
เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*