ติดต่อ

ได้รับข้อเสนอ

ไฮเดลเบิร์กประกาศแต่งตั้งคุณสุรสิทธิ์
เรืองจรัสพิพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการประจำประเทศไทย

28/11/2562

ไฮเดลเบิร์กประกาศแต่งตั้ง “คุณสุรสิทธิ์ เรืองจรัสพิพัฒน์” ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ของ บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด แทน มร.โยเคิ่น เบนเดอร์ (Mr. Jochen Bender) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง Global Head of Software Sales ประจำสำนักงานใหญ่ ประเทศเยอรมนี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ตลอดระยะเวลาที่ มร.โยเคิ่น เบนเดอร์ (Mr. Jochen Bender) ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มร.โยเค่นได้มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์โดยนำโซลูชั่นและแนวคิดสมัยใหม่มาเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตสูงสุดให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย อาทิ การพัฒนาโรงพิมพ์ไปสู่ Smart Print Shop ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นจริงว่าสามารถช่วยให้โรงพิมพ์มีความได้เปรียบในการแข่งขันและช่วยให้ธุรกิจสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอีกด้วย

มร.โยเคิ่นกล่าวถึงคุณสุรสิทธิ์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อจากตนว่า “เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของไทย อีกทั้งมีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการนำกลยุทธ์ต่างๆที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนพัฒนาให้กับองค์กร ผมมั่นใจว่าภายใต้การบริหารของคุณสุรสิทธิ์จะผลักดันให้ไฮเดลเบิร์กประเทศไทย เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ดีกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย”

คุณสุรสิทธิ์ ร่วมงานกับบริษัทไฮเดลเบิร์กประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในตำแหน่งต่างๆ มากมาย อาทิ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเตรียมพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ อีกทั้งยังเป็นหนี่งในทีมผู้บริหารระดับสูงของไฮเดลเบิร์กประเทศไทยในการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ คือตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Head of Sales) ซึ่งดูแลรับผิดชอบการขายสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัทอย่างครบวงจร คุณสุรสิทธิ์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไฮเดลเบิร์กประเทศไทย ผมจะต่อยอดความสำเร็จเดิมโดยการนำนวัตกรรมและโซลูชั่นในการพิมพ์ที่ทันสมัยมาวางกลยุทธ์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ ผลักดันแนวคิด Smart Print Shop ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การนำโมเดลธุรกิจ Subscription มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน การใช้ Big data มาช่วยวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงการผลิตและการลงทุนของลูกค้า และเพิ่มช่องทางติดต่อธุรกิจทางออนไลน์ อาทิ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และการบริการ Remote Service เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการนำแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวในงาน Drupa 2020 มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการพิมพ์ของไทย เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการพัฒนาศักยภาพการผลิตต่างๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อโอกาสทางธุรกิจได้ และที่สำคัญต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป”

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*