บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

28/03/2562

โรงพิมพ์ บริษัท มายการพิมพ์ เริ่มต้นธุรกิจโรงพิมพ์จากจุดเริ่มต้นที่เล็กๆ ที่อาคารพาณิชย์โดยการกู้เงินมาลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์มือสอง
เพียง 2 เครื่อง เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7 คน หลังจากที่สั่งสมประสบการณ์มากมาย คุณสมศักดิ์ได้วางกลยุทธ์
ด้วยการลงทุนในนวัตกรรมของไฮเดลเบิร์กซึ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่ามากที่สุดถึง 90% ซึ่งส่งผลให้เพิ่มผลกำไรอีกครั้ง ปัจจุบัน บริษัท เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฉลากอาหารที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย

คุณสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ เริ่มต้นธุรกิจจากเครื่องพิมพ์มือสองของไฮเดลเบิร์กรุ่น MO และเครื่องรุ่นตีธง T-Offset เพียง 2 เครื่อง ด้วย
วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของนักบริหาร คุณสมศักดิ์สามารถพลิกธุรกิจจากโรงพิมพ์เล็กๆ ในวันนั้นให้เป็นธุรกิจระดับอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า
ระดับเวิลด์คลาส “ผมไว้ใจความเชี่ยวชาญของไฮเดลเบิร์กในฐานะผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ
สมัย ที่นำเสนอด้วยความเร็วกว่าคนอื่นๆ ในตลาด ผมเคยใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ แต่ไม่มีใครสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่ผมตั้งไว้”
คุณสมศักดิ์กล่าว

กลยุทธ์แน่วแน่ของเขาได้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตามที่ต้องการ โรงพิมพ์มายการพิมพ์ สามารถผลิตงานพิมพ์ได้ครบวงจร และเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ปัจจุบัน มีพนักงานเกือบ 300 คน ทำงานสองกะ 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการผลิตเป็นการส่งออกไปต่างประเทศ แม้ว่าจะมี
บริษัทเครื่องพิมพ์ต่างๆ จะพยายามสร้างส่วนแบ่งการตลาดด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในราคาที่ต่ำกว่า แต่คุณสมศักดิ์ยึดมั่นในหลักการ
ที่ว่า “คุณภาพต้องมาก่อน ถ้าผลงานไม่ผ่าน แม้ราคาจะถูกกว่าก็ไม่ใช่ประเด็นในการนำมาพิจารณา ” คุณสมศักดิ์กล่าว ขณะนี้ มายการพิมพ์มี
เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ถึง 9 เครื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ เครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster CD 102 =4 สี 1 เครื่อง
และรุ่น Speedmaster XL 75 อีก 8 เครื่อง (แบ่งเป็นหกสี 2 เครื่อง ห้าสี 2 เครื่อง สี่สี 3 เครื่อง และห้าสี พร้อมหน่วยเคลือบผิว)
พร้อมแผงคำสั่งทั้งหมดในภาษาไทย อีก 1 เครื่อง) เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 และการแข่งขันในตลาดโลก
ปัจจุบัน โรงพิมพ์ดำเนินการบริหารจัดการระบบการผลิตงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร มีเจ้าหน้าที่โดยรวมเกือบ 300 คน โดยแบ่งการทำงาน
เป็น 2 กะ มายการพิมพ์คือหนึ่งในผู้ผลิตงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ โดย 80% เป็นงานเพื่อการส่งออก สำหรับคุณสมศักดิ์ ศักยภาพแห่ง
เทคโนโลยี เปรียบเสมือนพลังทางกลศาสตร์ที่ส่งมอบความก้าวหน้าของธุรกิจด้วยผลงานอันทรงคุณค่า ที่ช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน และแม้จะมีฝ่ายขายจากหลายแห่งมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก คุณสมศักดิ์กล่าวว่า “คุณภาพต้องนำ ถูกตาม ถ้าคุณภาพไม่ผ่าน
ถูกแค่ไหนก็ไม่ซื้อ” ด้วยวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องนี้ช่วยให้มายการพิมพ์ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
และการทำงานโดยระบบอัตโนมัติในโมเดลธุรกิจการพิมพ์ยุคใหม่ เป็นสมาร์ทพริ้นท์ชอป (Smart Print Shop) ที่มีการ
บริหารกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความพร้อมในการตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติในระดับ
มหภาคตามวิวัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน์

คุณสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ กับเครื่องพิมพ์ XL 75 ที่ติดตั้ง Wallscreen ทั้ง 6 เครื่อง

การทำงานร่วมกับไฮเดลเบิร์กนั้นมากยิ่งกว่าเพียงการดูแลด้านเครื่องพิมพ์ “ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มากมายหลากหลายของไฮเดลเบิร์กที่​
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบทั้งด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และผลิตภัณฑ์ Saphira Eco ​
ที่มากมายทุกรายการที่เรานำมาใช้สำหรับห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดได้ผ่านการวิจัย ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดที่เคร่งครัด และตอบสนองเกณฑ์​
การป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผ่านเกณฑ์การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ ​
เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราปลอดภัย” คุณสมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติม​

นอกจากนั้น การพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์พริ้นเน็คท์ร่วมกับอุปกรณ์เสริม Prinect Image Control 3 และจอ Wallscreen
ซึ่งติดตั้งที่ศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ (Prinect Press Center) ช่วยเพิ่มประสิทฺธิภาพด้านการลด ​
ต้นทุนการผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรต่างๆ บริษัท สามารถลดการสูญเสียกระดาษ​
หลายร้อยเมตริกตันต่อปีและลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

“Push to Stop” ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก

มายเพรสก้าวเข้าสู่ความเป็น Industry 4.0 โดยใช้เทคโนโลยี “Push to Stop” ของไฮเดลเบิร์กซึ่งใช้ซอฟต์แวร์พริ้นเน็คท์ เชื่อมต่อ เวิร์คโฟลว์การทำงานโดยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เพิ่มความแม่นยำในการผลิตงาน และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ทำให้ลดเวลาในการเตรียมพิมพ์ลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนงานใช้เวลาเพียง 10 ถึง 15 นาที นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียการใช้วัสดุพิมพ์ลงอย่างมาก ขณะนี้ กระดาษเสียลดลงเหลือเพียง 100 ถึง 300 แผ่นเมื่อเทียบกับแผ่นเสียในอดีตซึ่งผลิตโดยเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าที่มากถึง เกือบ 1,000 แผ่น

Prinect Image Control 3 ช่วยลดต้นทุนการผลิตนี้ช่วยได้อย่างมากในขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ ระบบการตรวจวัดสีโดยจะตรวจสอบสีบนแผ่นพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยการเปรียบเทียบค่าการตั้งค่ากับค่าสีเป้าหมายเช่นค่าสีจุดที่ต้องการในไฟล์งาน pdf โดยจะสามารถตรวจจับความเบี่ยงเบนที่น้อยที่สุดได้ (เช่น dot gain) และระบุให้ช่างพิมพ์สามารถตัดสินใจได้ว่าอยู่ในช่วงของสีที่ต้องการหรือไม่ และได้รับผลงานแผ่นพิมพ์ ok sheet หรือระบบจะส่งการปรับค่าสีไปยังเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อปรับโซนหมึก และความผันผวนของปริมาณสีระหว่างการผลิตจะถูกปรับแก้ไขโดยอัตโนมัติ Prinect Image Control 3 จะทำรายงานด้านคุณภาพโดยละเอียดสำหรับงานแต่ละงานเพื่อเป็นหลักฐานการผลิตงานที่เสถียรเพื่อส่งให้ลูกค้าและเพื่อเป็นข้อมูลภายในของโรงพิมพ์ในการวิเคราะห์ พารามิเตอร์ทั้งหมดเช่น CIE L* a* b* ค่าความหนาแน่นและค่าโทนสีหมึกจะถูกบันทึกไว้และสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ในการพิมพ์งานเดิมซ้ำรอบหน้า

เครื่อง Image Control ช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุม​
คุณภาพงานพิมพ์และสามารถลดต้นทุนการผลิต

การเพิ่มเป็นสองเท่าของงานพิมพ์สี

“มายเพรสได้ติดตั้งระบบการวัดสี 3 เครื่อง แต่ละหน่วยจะควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 เครื่องพร้อมกัน และอุปกรณ์เสริม Prinect Image Control
ช่วยให้เราประหยัดเงินได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐ)”
คุณสมศักดิ์กล่าว “กำลังการผลิตของเราอยู่ในช่วงระหว่าง 7 ถึง 10 งานต่อวันและสามารถทำงานได้ถึง 18 งานต่อวัน
บางวันเราสามารถเพิ่มกำลัง การผลิตของเราได้ถึง 22 งาน ดังนั้นผลผลิตต่อกะและต่อเครื่องในขณะนี้มียอดถึง 100,000
แผ่น ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 30 ล้านแผ่นต่อปี´ ซึ่งมากกว่าเครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตรายอื่นถึง 3 เท่า”

ผลการวัดสีจะแสดงบนหน้าจอ Wallscreen ใหม่ที่ศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ (Prinect Press Center) ขณะนี้
มายการพิมพ์ได้ติดตั้งจอ Wallscreen ซึ่งใช้งานง่าย ที่เครื่องพิมพ์ Speedmaster ทั้ง 6 เครื่อง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพิมพ์
ที่แสดงบนหน้าจอ อาทิ แผนการผลิต ข้อมูลการตั้งเครื่อง ช่วยให้ช่างพิมพ์ติดตามผลและเร่งความเร็วในกระบวนการผลิต ช่วยให้โรงพิมพ์เช็ค
ได้ว่าขณะนี้ งานนั้นๆ อยู่ในขั้นตอนใด และเตรียมงานถัดไปได้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

การบริการที่ทรงคุณค่าสำหรับการพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์ที่สมาร์ท

“เรารู้ว่าเราสามารถไว้ใจไฮเดลเบิร์กให้เป็นผู้มอบบริการโซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบที่พร้อมสรรพทั้งด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรและการ
บริการคุณภาพสูงซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโต ไฮเดลเบิร์กช่วยฝึกอบรมพนักงานของเราเพื่อให้บรรลุระดับความสามารถและประสิทธิภาพ
ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยให้มายการพิมพ์บริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การคำนวณต้นทุนการผลิตงาน
การจัดลำดับการพิมพ์ (Scheduling) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขณะนี้เราลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ ไฟฟ้าและหมึกลดลงอย่าง
มาก”

“พลังแห่งเทคโนโลยีโดยแพลทฟอร์มการผลิตแบบอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” คุณสมศักดิ์กล่าวเน้นใน
เรื่องนี้ ด้วยปรัชญา Push to Stop ส่งผลให้มายการพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ได้เต็มศักยภาพ บริหารต้นทุนได้
ประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเร็วๆ นี้ มายการพิมพ์ยังได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster XL 75-7
พร้อมซอฟต์แวร์ Prinect Multicolor โดยระบบมัลติคัลเลอร์นี้จะทำให้สามารถพิมพ์งานได้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น และยังได้ติดตั้ง

ออฟชั่น Inpress Control 2แบบอินไลน์ ทำให้สามารถตรวจเช็คสีและคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องก่อนที่จะดึงแผ่น
งานพิมพ์ออกจากเครื่อง “ คอนเซ็ปต์ โรงพิมพ์ที่สมาร์ท (Smart Print Shop) ช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในตลาดต่างประเทศและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล ช่วยให้การดำเนินงานของเรา
ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตให้ครอบคลุมการควบคุมในทุกขั้นตอนได้อย่างครบวงจรทั้งหมดในขณะเดียวกันก็
รับประกันคุณภาพการผลิตสูงสุด” คุณสมศักดิ์ กล่าวด้วยความประทับใจ

บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด

271 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 295 1615 แฟกซ์: 02 682 1786

อีเมล: wa@mypress.co.th

เว็บไซต์: www.mypress.co.th

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*