Vår kvalitet

En effektiv serviceorganisation och kraftfulla verktyg är förutsättningar för att kunna ge snabb service. Ytterst vilar dock ansvaret på de personer som tillhandahåller tjänsterna till er. Alla Heidelbergs specialister har därför till uppgift att upprätthålla en väl definierad kvalitetsstandard. Det tar flera år att genomföra det obligatoriska utbildningsprogrammet. Därefter uppdateras teknikernas kompetens och kunskaper regelbundet i våra utbildningscenter, genom datorbaserade kurser och med hjälp av videofilm.

Det är så vi ser till att våra specialister ständigt ger er professionell teknisk service, och därigenom befäster grunden för vårt partnerskap.

 • Heidelberg Services höga kvalitetsstandard har direkt inverkan på er produktivitet
 • Heidelberg Services höga kvalitetsstandard garanterar effektivt genomförda serviceuppdrag

Ytterligare information

 • Product & Services

  Från prepress till postpress, oavsett om det handlar om klassisk offset, digitaltryck eller special applikationer som UV-tryck, utforska produkterna och tjänsterna på vår globala hemsida.
  Mera

 • Heidelberg News

  Den senaste informationen – allt om innovationer från Heidelberg och vad som är nytt inom den grafiska branschen. Heidelberg News.

 • Saphira förbrukningsvaror

  Kombinationen av Saphira förbrukningsvaror, Heidelbergs knowhow och din egen kompetens ger en stabil produktion. Det betyder att du kan slappna av.
  Mera