Kontakt

Obtain an offer

Vår kvalitet

En effektiv serviceorganisation och kraftfulla verktyg är förutsättningar för att kunna ge snabb service. Ytterst vilar dock ansvaret på de personer som tillhandahåller tjänsterna till er. Alla Heidelbergs specialister har därför till uppgift att upprätthålla en väl definierad kvalitetsstandard. Det tar flera år att genomföra det obligatoriska utbildningsprogrammet. Därefter uppdateras teknikernas kompetens och kunskaper regelbundet i våra utbildningscenter, genom datorbaserade kurser och med hjälp av videofilm.

Det är så vi ser till att våra specialister ständigt ger er professionell teknisk service, och därigenom befäster grunden för vårt partnerskap.

  • Heidelberg Services höga kvalitetsstandard har direkt inverkan på er produktivitet
  • Heidelberg Services höga kvalitetsstandard garanterar effektivt genomförda serviceuppdrag

Ytterligare information

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.