Kontakt

Obtain an offer

Vårt nätverk

Långsiktiga lösningar från Heidelberg: avancerad teknik kombineras med skräddarsydda tjänster till en helgjuten lösning. Heidelberg är den enda leverantören som tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster för såväl prepress, tryckning och efterbehandling som Heidelbergs programprodukter.

Basen för detta är det största servicenätet inom den grafiska branschen: över 4 000 Heidelberg-specialister i över 170 länder. Förutom den globala närvaron är en annan av Heidelbergs starka sidor ett genomtänkt utbud av perfekt harmoniserade tjänster. De omfattar alltifrån teknisk service, leveranser av Heidelbergs originalreservdelar enligt servicekontrakt till vår fjärrservice.

Print Media Academy fullbordar verket.

  • Vår serviceorganisation för ert hela arbetsflöde
  • Vidsträckt servicenät garanterar snabb tillgänglighet
  • Heltäckande och förebyggande tjänster optimerar tryckeriets produktivitet
  • Heidelbergs servicestruktur gör att serviceteknikerna har konstant hög kunskapsnivå

Ytterligare information

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.