Kontakt

Obtain an offer

Vår personal

Heidelberg finns överallt, var ni än behöver oss. Med tryckbranschens största servicenät finns vi på plats över hela världen. Över 4 000 Heidelberg-specialister står till ert förfogande. De välutbildade teknikerna ombesörjer en komplett uppsättning tjänster för prepress, tryckning och efterbehandling.

De utför reparationer med hög professionalism. Men det är inte allt - de installerar också utrustning, genomför förebyggande underhåll, tillhandahåller planeringstjänster och lämnar råd på vår akuttelefon och sköter fjärrservice. Avancerade verktyg, optimerade strukturer i vår globala serviceorganisation och obehindrat utbyte av information - som Heidelberg-kund får tryckeriet också nytta av vår globala erfarenhet av tekniska tjänster.

Mer information om våra tjänster får Du från Service Chef Henrik Kold: henrik.kold@heidelberg.com

  • Professionellt underhåll och reparationer av er maskin utförs av rutinerade servicetekniker
  • Vidsträckt servicenät garanterar snabb tillgänglighet
  • Programverktyg ger konstant hög nivå på kunnandet

Ytterligare information

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.