Kontakt

Obtain an offer

Heidelberg Danmark/Sverige

Verksamhetsprofil

Heidelberg Sverige är organiserat under Heidelberg Nordic som i sin tur är en del av den tyska koncernen Heidelberger Druckmaschinen AG.

Heidelberggruppen producerar och levererar produkter till den grafiska industrin. Produktporföljen täcker allt från utrustning för prepress till tryck och efterbehandling vilket innebär att vi kan leverera kompletta lösningar.

Heidelberggruppen har huvudkontor i Tyskland, där också de största produktionsenheterna ligger. Dessutom finns gruppen representerad med försäljnings- och servicekontor över hela världen.

Heidelberg Nordic finns representerat med försäljnings- och servicekontor i Danmark. Sammanlagt är vi 59 personer i Sverige/Danmark. Idén bakom organisationen är att uppnå synergieffekter genom att arbeta över gränserna, något som ytterligare förbättrar servicen till våra kunder.

Ytterligare information

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.