Kontakt

Obtain an offer

Lokala nyheter.

Heidelberg gör det de kan bäst
Till hela artikeln
Affärsmodell för effektiv produktion
Betalning per användning är en växande trend. I Heidelbergs prenumerationstjänst, Heidelberg Subscription, faktureras kunden utefter sin output – antalet tryckta ark.
Till hela artikeln
Tre tryckerier tycker till om flödessystem
Heidelbergs system för arbetsflöden var tidigare något mer anpassat för de större tryckerierna. För två år sedan ställde de om till en abonnemangstjänst för att tillgodose även de mindre tryckerierna. Sign&Print har talat med tre användare som arbetar med den nya Prinect Production Manager.
Till hela artikeln
Hybridtryck möjligt med nya moduler
Heidelberg fortsätter på inslagen väg genom att i Prinect bryta murar mellan traditionell offset och digital. Vi levererar samma kvalitet i alla kanaler med full automatik, säger Oscar Runesson, Heidelberg Sverige.
Till hela artikeln

Ytterligare information

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.