W przypadku konfigurowania krzywych nafarbienia, programów mycia, ustawień suszenia, ilości proszku czy innych zaawansowanych dynamicznie zmieniających się parametrów, to algorytmy sztucznej inteligencji zawsze będą zawsze efektywniejsze, skuteczniejsze i szybsze niż człowiek.

Funkcje sztucznej inteligencji w nowym Speedmasterze.

Funkcje sztucznej inteligencji zaimplementowane w najnowszej generacji maszyn drukujących Speedmaster opierają się na inteligentnych i samouczących się algorytmach będących w stanie automatycznie konfigurować złożone parametry produkcyjne, które dotychczas musiały być ręcznie definiowane przez operatora.

A jak funkcjonuje sztuczna inteligencja? Podczas produkcji są zbierane, a następnie w sposób automatyczny analizowane wszelkie ustawienia, włącznie z parametrami kontroli jakości. Powtarzające się wartości danych są rozpoznawane i maszyna sama uczy się ich wpływu na rezultaty produkcyjne. Efektem przebiegu tych procesów będą dane do optymalizacji wydajności kolejnych zleceń.

Autonomiczna optymalizacja produkcji:

Preset 2.0.

System Preset 2.0 dostępny jest przede wszystkim na samonakładaku oraz na wykładaniu w nowej generacji maszyn Speedmaster i posiada cały szereg funkcji sztucznej inteligencji, która samodzielnie podejmuje decyzje i stale się uczy. Preset 2.0 wykorzystuje zasoby danych z zainstalowanej bazy maszyn, rozpoznając zbieżności, identyfikując zależności, aby na końcu przygotować komplet wartości bazowych (wartości domyślne), które autonomicznie i bez ingerencji operatora pozwolą na zwiększenie efektywności produkcji.

Przy opracowywaniu sytemu Preset 2.0 za pomocą specjalnego algorytmu przeanalizowano dane z ponad 600 000 wydrukowanych nakładów. Na podstawie nowych krzywych charakterystycznych i ustawień stało się możliwe zwiększenie produktywności nawet o 5 procent.

System samouczącego się wstępnego nafarbiania:

Color Assistant Pro.

Oprogramowanie Color Assistant Pro umożliwia ciągłą, precyzyjną optymalizację uczenia się wstępnych ustawień nafarbiania gwarantując absolutną precyzję ustawienia wstępnej ilości farby. Otwarcie stref farbowych jest automatycznie dopasowywane do stanu folii kałamarzowej. Specjalny algorytm uczy się samodzielnie porównując wartości zadane z wartościami rzeczywistymi, a po zakończeniu zlecenia zostaje wyznaczona nowa krzywa charakterystyczna otwarcia stref farbowych. Color Assistant Pro pozwala uniknąć błędów związanych z ręczną obsługą i umożliwia osiągnięcie większej wydajności niezależnie od operatora.

Optymalne ustawienia proszkowania:

Powder Assistant.

Innowacyjny Powder Assistant pozwala osiągać stałą jakość druku przy mniejszym zużyciu proszku, co pozwala na redukcję czasu postoju maszyny związanego z dodatkowym czyszczeniem. Inteligentny mechanizm niezależnie wybiera optymalne ustawienia wstępne na podstawie pokrycia farbą oraz typu podłoża drukowego.

Inteligentne programowanie cykli mycia:

Wash Assistant.

Dotychczas to operator subiektywnie decydował o wyborze programu mycia. Dzięki Wash Assistant to maszyna będzie współ podejmowała taką decyzję. Nowy system Wash Assistant wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji wybiera obiektywnie najlepszy program mycia, na podstawie pokrycia farby, czasu drukowania, jakości podłoża i innych parametrów.

Algorytmy sztucznej inteligencji ułatwiają przebieg procesów, umożliwiając dokładniejsze prognozowanie, tworząc nowe, oparte na danych, modele biznesowe. W ten sposób umożliwia się natychmiastowe podejmowanie decyzji, bazując na informacjach przekazywanych w czasie rzeczywistym, które pochodzą z BigData. A tego typu działanie jest już poza możliwościami człowieka.

Przydatne linki

Heidelberg Subscription.

Odkryj nowy model kontraktowy Heidelberga.

Serwis Hotline.

Pod numerami telefonów: (22) 57-89-260 (Prepress) i (22) 57-89-252 (Press) dyżurują pracownicy, którzy służą konsultacją i fachową poradą, a także przyjmują zgłoszenia serwisowe.

Oryginalne części serwisowe.

Stała jakość, wyjątkowa niezawodność i najlepsze materiały: nic nie jest tak dobre jak oryginał.

Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.