#PressingAhead.

Cyfryzacja: „Jakiej wartości dodanej mogę
spodziewać się ze strony Heidelberga?”

Big data, przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja (AI), sieci i analityka biznesowa to znacznie więcej niż tylko modne słowa, jeśli chodzi o cyfryzację branży poligraficznej. W końcu ostatecznie oznaczają kompleksowe strategiczne dostosowanie produkcji drukowanej w celu zwiększenia wydajności w celu szybszego generowania zysków. I ta strategia przynosi rezultaty. Drukarnie, które systematycznie i konsekwentnie cyfryzują swoje procesy, osiągają wymierne sukcesy - nie tylko pod względem kluczowych operacyjnych wskaźników efektywności (KPI), ale także pod względem zadowolenia klientów i pracowników.

Standaryzacja i automatyzacja procesów

Cyfryzacja w branży poligraficznej oznacza przede wszystkim wykorzystanie istniejącego potencjału w łańcuchu procesów, wykorzystanie nowych możliwości biznesowych i wykorzystanie danych biznesowych w celu uzyskania większej przejrzystości i ciągłej samooptymalizacji. Właśnie tutaj wchodzi Heidelberg z ideą inteligentnej drukarni Smart Print Shop i jego „ekosystemem dla branży poligraficznej”.

Krótsze czas dostaw i mniejsze nakłady były od lat kluczowym i trudnym zagadnieniem we wszystkich obszarach naszej branży. Przez długi czas najważniejszą dźwignią pozwalającą sprostać tym wyzwaniom był ciągły rozwój techniczny wszystkich maszyn zaangażowanych w produkcję. Zaskakujące jest jednak to, że tylko bardzo nieliczne drukarnie są w stanie wykorzystać prędkości, które można osiągnąć na nowoczesnych maszynach drukujących. Wąskie gardła to nie te maszyny, ale ręczne procesy i miejsca gdzie ingeruje człowiek.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, potrzebne są dodatkowe rozwiązania, które są na tyle elastyczne i pozwalają się łatwo wdrożyć, na ile wymagają tego nasi klienci i realizowane przez nich zlecenia. Dlatego nasze produkty i maszyny są w stanie standaryzować i automatyzować procesy produkcyjne i administracyjne. Dzięki temu wszystkie procesy są powtarzalne, porównywalne i poddające się ocenie, co oznacza, że szybciej generują zysk.

Więcej automatyzacji, mniej punktów styku

Intellistart 3 i Intellirun dla maszyn to uderzające przykłady możliwości, jakie oferuje obecnie ucyfrowienie maszyn. Na podstawie danych zlecenia oprogramowanie maszyny drukującej ustala optymalną, a tym samym opłacalną kolejkę prac do wykonania. Jednocześnie , tacy jak Wash lub Powder Assist, wiedzą, co jest konieczne do przygotowania następnego zadania i niezależnie dostosowują odpowiednio swoje ustawienia. Maszyna automatycznie przetwarza sekwencję prac. Minimalizuje to potrzebę zmian i ręcznej interwencji ze strony operatorów. W rezultacie powstała koncepcja Push to Stop, która maksymalizuje automatyzację i minimalizuje punkty ingerencji człowieka.

Prinect - cyfrowy parasol

Dzięki takim komponentom, jak Prinect Business Manager i Prinect Production Manager, nasz system Prinect jest jak parasol obejmujący cały proces produkcji. Wszystkie istotne dane są przesyłane bezpośrednio do działów przygotowalni, produkcji płyt, maszyn drukarskich i maszyn introligatorskich - niezależnie od wykorzystywanego procesu drukowania. W razie potrzeby produkcję można realizować za pomocą maszyn offsetowych lub systemów druku cyfrowego.

Samooptymalizacja poprzez sieć

Wzrost wydajności jest kontynuowany w całym środowisku produkcyjnym, co oznacza, że wykracza on daleko poza samą sieć w drukarni. Serwisowanie maszyn, szkolenia pracowników i regularne testy porównawcze z innymi firmami poligraficznymi są również integralną częścią działań w zakresie cyfryzacji prowadzonych przez Heidelberg i wspólnie z nim.

W tym miejscu pojawia się Heidelberg Assistant , zapewniający cyfrowy interfejs między Heidelbergiem a jego klientami. Klienci ci używają chmury Heidelberga jako bazy danych do informacji w czasie rzeczywistym i kompleksowych analiz, a ponad 13 000 zainstalowanych maszyn i 25 000 modułów oprogramowania Prinect stale zapewnia cenne dane o stanie maszyn i ich wydajności.

Heidelberg Assistant przeprowadza następnie porównanie wydajności na podstawie tych zebranych anonimowych danych - porównując prace wykonane na maszynach w danej drukarni, a nie wydajność, którą osiągają. Dzięki temu nasi klienci mogą porównywać się bezpośrednio z odpowiednimi konkurentami, identyfikować luki produkcyjne, odkrywać ukryty potencjał oraz odpowiednio dostosowywać i optymalizować swój model biznesowy.

W przyszłości będziemy oferować technologię doradcy w zakresie wydajności (PAT - Performance Advisor Technology), która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do sugerowania konkretnych sposobów optymalizacji operacji, a tym samym zapewni dodatkową pomoc w identyfikowaniu luk w wydajności.

Więcej informacji na temat Heidelberg Assistant

Umowy oparte na danych

Umowy dotyczące drukarni „Print Site Contracts” lub „modele subskrypcji” stanowią kolejny krok w rozwoju idei Smart Print Shop. Obejmuje to łączenie materiałów eksploatacyjnych, usług, oprogramowania, doradztwa w zakresie wydajności, szkoleń i rozwiązań sprzętowych przy tworzeniu dostosowanych pakietów.

Wszystkie pakiety mają na celu maksymalizację dla klientów i podlegają opłatom miesięcznym lub są naliczane zgodnie z rzeczywistą wydajnością. Wykorzystywane są solidne analizy danych, aby zapewnić bardziej całościowy obraz procesów i wydajności firmy oraz zidentyfikować nowe rozwiązania. Procesy są stale optymalizowane, szczególnie jeśli chodzi o nasze portfolio subskrypcji, co pomaga przyspieszyć cyfrową transformację.


Więcej informacji o umowach Print Site Contracts:

Print Site Contracts


Żadne portfolio cyfrowe nie byłoby kompletne bez odpowiedniego sklepu internetowego:

eShop


Z przyjemnością zapewniamy wgląd w obecny stan ekonomiczny globalnego przemysłu poligraficznego na podstawie anonimowej bazy danych w chmurze firmy Heidelberg:

Raport klimatyczny branży mediów drukowanych

Nie ma ograniczeń jeśli
chodzi o nasze zobowiązania
w stosunku do branży
mediów drukowanych.


Odpowiadamy na wszystkie pytania.

„Jaka będzie podstawowa działalność firmy Heidelberg w przyszłości?”
Nasza podstawowa działalność
„Jaka jest sytuacja ekonomiczna Heidelberga?”
Nasza rentowność na przyszłość
„Jaka będzie oferta firmy Heidelberg w zakresie drukowania opakowań?”
Nasza strategia dotycząca opakowań
Kontakt Heidelberg Polska

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji.

* Te pola są wymagane.