Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Παραγωγικές λύσεις

Βασιστείτε στην διαχρονική εκτύπωση και την περαιτέρω επεξεργασία συνδυάζοντας την ψηφιακή και offset εκτύπωση.

Το χαρτοφυλάκιό μας για τις μηχανές εκτύπωσης εκτείνεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και τις μηχανές εκτύπωσης offset, με ελκυστικό εξοπλισμό ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν είτε μεμονωμένα είτε να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας για μέγιστη παραγωγικότητα και κάθε πιθανή εφαρμογή εκτύπωσης.

Από την προεκτύπωση έως την τελική επεξεργασία, ενδυναμώνουμε όλη τη διαδικασία εμπορικής εκτύπωσης και εκτύπωσης συσκευασίας. Οι μηχανές μας δικτυώνονται μέσω της ροής εργασίας Prinect και μπορούν έτσι να ανταλλάσσουν δεδομένα παραγωγής: για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της διαφάνειας.

Κάντε την ασυμβίβαστη ποιότητα πρότυπο σας!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας (210-2805511) ή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πωλητή της περιοχής σας.

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.