Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Πιστοποίηση ISO 12647-2

Το πιστοποιητικό ISO 12647-2 της Heidelberg σας δίνει τη δυνατότητα, ν’ αποδεικνύετε στους πελάτες σας ότι οι εκτυπώσεις σας, τηρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές έντασης χρώματος και επαναληψιμότητας.

Πλήρεις υπηρεσίες: Είμαστε, οι μόνοι, πιστοποιημένοι για παροχή ISO 12647-2. Με πλήρεις υπηρεσίες για εξοπλισμό Heidelberg – από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ρύθμιση της προεκτύπωσης και εκτύπωσης μέχρι τον έλεγχο και την παροχή των πιστοποιητικών.

Εξειδίκευση: Η διεθνής ομάδα των ειδικών του Systemservice με την πολυετή εμπειρία στην διαχείριση χρώματος μπορεί και προσφέρει το καλύτερο των δυνατοτήτων του εξοπλισμού προεκτύπωσης και εκτύπωσης.

Σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας: Σε αντίθεση με πολλούς άλλους παρόχους πιστοποιητικών ISO 12647-2, δεν απαιτείται κάποιο επιπλέον λογισμικό ή αναλώσιμα για την επίτευξη των προδιαγραφών.

Περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.