Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Αναλώσιμα υλικά για την εκτύπωση

  • Χημικά ρύθμισης της τιμής του pH Saphira
  • Ισοπροπυλική αλκοόλη Saphira
  • Υποκατάστατο αλκοόλης Saphira
  • Υγρά πλυσίματος Saphira
  • Όλα τα βοηθητικά χημικά και υλικά καθαρισμού Saphira του πιεστηρίου
  • Μελάνια Saphira
  • Mελάνια τροφίμων (Low Migration) Saphira
  • Βερνίκια νερού & UV Saphira
  • Μελάνια για οικολογική εκτύπωση Saphira
  • Καουτσούκ Saphira

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.