Heidelberg Speedmaster SX 74
Heidelberg Speedmaster SX 74

โซลูชั่นที่มั่นใจได้
สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดกลาง

เครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74-4-H.

เครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74-4-H เครื่องพิมพ์ขนาดตัดสามที่มาพร้อมหน่วยรับกระดาษความสูงพิเศษ เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลางที่มีความคุ้มค่าสูงสุดในการพิมพ์งานได้หลากหลายประเภท อาทิ โบรชัวร์ แผ่นพับและจดหมายโฆษณาต่างๆ มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดทำให้การผลิตมีความยืดหยุ่นต่อยอดพิมพ์ที่หลากหลายได้และสามารถสร้างความได้เปรียบในการพิมพ์ด้วยงานพิมพ์คุณภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มาพร้อมโต๊ะควบคุม Prinect Press Center 2 ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อการทำงานในทุกขั้นตอนด้วยเวิร์คโฟล์ว Prinect ได้เป็นอย่างดี มีการใช้พลังงานและทรัพยากรในการพิมพ์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด อีกทั้งยังส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุกค่าใช้จ่ายด้วย

คลิกที่นี่เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

มาตรฐานที่ได้รับ ส่งผลให้เครื่องพิมพ์

Speedmaster SX 74 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น

ด้วยผลลัพธ์งานพิมพ์คุณภาพสูงและเวลาที่ใช้ในการตั้งเครื่องน้อยลงของเครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74 ทำให้ Mr.Simon Mühlemann หนึ่งในสองเจ้าของ โรงพิมพ์ Wolfau-Druck AG ในเมือง Weinfelden ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประทับใจในเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ โดยกล่าวว่า “ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานคือส่วนหลักที่สำคัญ ผลลัพธ์ที่ได้คือการตั้งงานพิมพ์เร็วขึ้น คุณภาพการผลิตที่คงที่และได้ผลลัพธ์ทางการพิมพ์ที่ดีที่สุด”

วีดิโอ

ข้อเสนอพิเศษ

เครื่องพิมพ์ Speedmaster SX74-4-H ราคา 17,800,000* บาท

เครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74-4-H เครื่องพิมพ์ขนาดตัดสามที่มาพร้อมหน่วยรับกระดาษความสูงพิเศษ เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกลางที่มีความคุ้มค่าสูงสุดในการพิมพ์งานได้หลากหลายประเภท อาทิ โบรชัวร์ แผ่นพับและจดหมายโฆษณาต่างๆ มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดทำให้การผลิตมีความยืดหยุ่นต่อยอดพิมพ์ที่หลากหลายได้

มั่นใจในการลงทุนเครื่องพิมพ์: คุณภาพสูง คุ้มค่า คุ้มราคากับการลงทุน

เชิญรับข้อเสนอพิเศษจากเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลผลิตงานพิมพ์สูงขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ Speedmaster SX74

เพิ่มเติมจาก ไฮเดลเบิร์ก ประเทศไทย

อย่าพลาดข้อเสนอพิเศษของเรา

ไฮเดลเบิร์ก ประเทศไทย มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74-4

เครื่องพิมพ์ Speedmaster SX 74-4 เครื่องพิมพ์ขนาดตัดสามที่มาพร้อมหน่วยรับกระดาษความสูงมาตรฐาน เป็นโซลูชั่นที่มั่นใจได้สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดกลางซึ่งเหมาะกับการพิมพ์งานทั่วไปอาทิ โบรชัวร์ แผ่นพับและจดหมายโฆษณาต่างๆ มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดทำให้การผลิตมีความยืดหยุ่นต่อยอดพิมพ์ที่หลากหลายได้

*ข้อตกลงเพิ่มเติม

* ราคานีร้ วมค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ เครื่องแลไค่าฝึกอบรม พร้อมรับยรไกันเครื่อง 1 ยีภาปหลังตดิ ตัง้ แลไปังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม