ได้รับข้อเสนอ

สัญญาการให้บริการ

  • หลักพื้นฐานในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพให้ยั่งยืน
  • บริการ 36Plus : แนวคิดในการให้บริการแบบครอบคลุมสำหรับเครื่องจักรใหม่
  • โปรแกรมไฮเดลเบิร์ก ในรูปแบบร่วมมือกัน: ข้อตกลงการให้บริการสำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
  • จากการบริการด้านเทคนิค สู่การบริการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ
  • สำหรับเครื่องจักรทุกประเภทของไฮเดลเบิร์ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์

การให้บริการตรงตามความต้องการ

เครื่องจักรไฮเดลเบิร์ก อาจหมายถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับประสิทธิการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ ฉะนั้นการบำรุงรักษาตามระยะเวลาจึงเป็นช่องทางที่จะช่วยรักษาแหล่งผลิตเงินทุนนี้ของท่านไว้ด้วยทางหนึ่ง เพื่อให้ง่ายกับขั้นตอนส่วนนี้ เราขอนำเสนอโปรแกรมการบำรุงรักษาเป็น 2 รูปแบบโปรแกรมมาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรใหม่ที่มีอายุการใช้งาน 36 เดือนแรก เราขอเสนอ บริการ 36Plus โดยรวมแพ็คเกจการบริการครอบคลุมทั้งหมดไว้ ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานการรับประกันทั่วไป นอกจากการบริการ 36Plusนั้น โปรแกรมไฮเดลเบิร์กในรูปแบบร่วมมือกัน (Heidelberg Partner Program) คือข้อตกลงการบริการอีกลักษณะหนึ่ง โดยท่านสามารถเลือกออกแบบโปรแกรมนี้เอง ตามความต้องการของในแต่ละลูกค้า โดยทั้งสองโปรแกรมนี้ จะทำให้ท่านมั่นใจว่าการวางแผนงาน และการรับบริการจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย สำหรับซอฟแวร์ ทางด้าน Prinect เรามีรูปแบบการให้บริการ การบำรุงรักษาตามความต้องการในแต่ละแบบ ซึ่งจะทำให้ระบบปฏิบัติการของคุณนำสมัยอยู่เสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*