ได้รับข้อเสนอ

การตรวจวิเคราะห์ระยะไกล

  • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องจักรของท่านผ่านระบบทางไกล
  • การให้คำแนะนำผ่านระบบทางไกล เกี่ยวกับโปรแกรมการทำงาน และวิธีการใช้เครื่องจักร
  • สามารถให้คำปรึกษาแบบคู่ขนานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบเน็ตเวิท์คทั่วโลก
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้รับจากระบบทางไกลนี้ จะถูกตระเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการในภายหน้า
  • ความช่วยเหลือโดยตรงไปยังเครื่องจักรของท่านผ่านระบบออนไลน์

สามารถตรวจวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาผ่านระบบทางไกลนั้น ทันทีที่ระบบการเชื่อมต่อผ่านทางไกลได้รับการติดตั้งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับเครื่องจักรแล้ว ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือ โดยตรงจากทีมผู้เชี่ยวชาญในทันทีที่เกิดปัญหาบนเครื่องจักรนั้นๆ โดยมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง จะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่พึ่งพอใจกับบริการนี้มากเพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง สะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*